Zolang het economisch goed gaat, levert dat banen en een bloeiende transportsector op. Toch is het noodzakelijk dat de (nationale) overheid hier een helder beleid op gaat voeren. Het stikt tegenwoordig in Nederland van regio’s die zichzelf ‘Logistieke hotspot’ noemen en graag ruimte maken in bestemmingsplannen voor nieuwe logistieke centra. Dat zorgt er immers voor dat veel inwoners van de betreffende gemeenten aan het werk kunnen.

De eerste signalen van een grote mismatch dienen zich echter al aan. Logistiek dienstverleners betrekken liever een nieuwbouw distributiecentrum dat voldoet aan allerlei moderne eisen, dan een bestaand dc dat is gebouwd in de jaren 80 of 90. Het schrikbeeld van verpauperde en verlaten industrieterreinen doemt weer op. Want waar is een oud en leegstaand dc nog voor te gebruiken? Slopen en de fundering verwijderen is duurder dan de verwerving van een nieuw perceel.

Het is overigens een misvatting om te denken dat de huidige nieuwbouw altijd aantrekkelijk zal blijven. Want hoe milieuvriendelijk er ook gebouwd wordt, het gaat volgens de huidige standaarden. Misschien zijn de huidige pareltjes over twintig jaar ook verpauperd en verlaten vanwege innovaties in de nieuwbouw die in de bestaande panden niet mogelijk zijn.

Een oplossing zou kunnen zijn dat gemeenten strikter gaan toezien op volledig circulair bouwen. Dan kan een distributiecentrum dat niet meer in gebruik is, op eenvoudige en milieuvriendelijke wijze weer afgebroken worden. De vraag is alleen wie dat gaat betalen. Want de huidige technieken zijn vaak nog niet zover dat dit eenvoudig en kostenefficiënt te realiseren is.

Logistieke dienstverleners maken goede sier met nieuwbouw die aan de allerhoogste standaarden van energiezuinigheid voldoet. Maar je bent pas echt milieuvriendelijk als je een bestaand gebouw betrekt, dat er anders maar verloederd bij zou liggen. Helaas is dat vaak geen visitekaartje en ben je beperkt in je logistieke operatie, bijvoorbeeld doordat de hoogtes niet meer toereikend zijn voor de moderne standaarden.

De overheid zou er goed aan doen om alleen nieuwbouw toe te staan wanneer die zoveel mogelijk circulair is, of wanneer er aantoonbaar geen leegstand in die regio bestaat. Want de kantoorbouwsector heeft een aantal jaar terug al laten zien dat je dergelijke planning niet zonder meer aan de vrije markt kunt overlaten.

Lees ook: Opnieuw record aan opname van logistiek vastgoed

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement