Tijdens zijn uiteenzetting op het "European Transport Forum" gaf Ruete aan dat de Commissie zich zal beperken tot aanbevelingen in de vorm van een "gereedschapskist" voor een beter beheer van het verkeer en de logistiek in de steden, en dus geen dwingende wettelijke maatregelen voorziet. De Commissie zal onder andere een catalogus maken van gemeenschappelijke principes die van toepassing zullen zijn op de "groene zones" in de Europese steden.