Doel is op zoek te gaan naar bestaande goederenstromen die zo hoog mogelijk in de logistieke keten met andere stromen gebundeld kunnen worden. Dat maakt een massificatie van de goederenstromen en dus een besparing van de logistieke kosten met ongeveer 20% mogelijk. Dankzij de massificatie kan worden voldaan aan de drie basisvoorwaarden die de verlader stelt: efficiënte prijzen, efficiënte diensten en, nieuw, duurzaamheid. Massificatie maakt immers een meer rendabele modal shift mogelijk.

Volgens Van Breedam is dit een volledig nieuw concept, in die zin dat Tri-Vizor noch een expeditiebedrijf, noch een 3PL is, maar een onpartijdige partner die ingrijpt in de kern van de processen van de verlader.

(Zie De Lloyd van 19.11.08)