De beroepsorganisatie had in juni al aangegeven niet achter de verhoging van de tarieven op 1 februari 2009 te staan. De beslissing van de overheid om de aanpassing uit te stellen, wordt dan ook toegejuicht. Philippe Degraef, directeur van Febetra, zegt dat de organisatie wel betreurt dat Euro4- en Euro5-voertuigen ondertussen nog steeds onder dezelfde tariefcategorie vallen.

(Zie De Lloyd van 21/11/2008)