Ook verduurzaming en groei zijn belangrijke pijlers in de toekomstvisie van het Duitse bedrijf. En daarin vervult de vrachtfiets mogelijk een prominente rol.

Vorige maand begon DB Schenker in Duitsland met een pilot voor truck platooning. Opvallend hieraan is dat het niet gaat om een eenmalige test, maar om een maandenlange praktijkproef. Daarin draaien de voertuigen mee in de dagelijkse werkzaamheden.

Deze techniek moet zorgen voor lager brandstofverbruik, vermindering van het chauffeurstekort en filereductie. De test loopt tot januari 2019. ‘Hierna analyseren we de resultaten en wordt besloten wat de volgende stap is. Zonder twijfel willen we deze nieuwe technologie in ons logistiek netwerk toepassen.’

Tekst loopt door onder foto (Bron: DB Schenker)

Voor volledig zelfstandig rijdende vrachtwagens is het nu nog te vroeg. ‘Maar op termijn komen er zeker trucks die autonoom kunnen rijden’, denkt Drenthen. ‘Wanneer dat precies gebeurt, weet ik uiteraard niet. We zijn er in ieder geval volop mee bezig en zien het als een reële vorm van transport. Wij doen dit niet als een publiciteitsstunt.’

Ook elders proeft DB Schenker aan autonoom vervoer. Bij een terminal in Nürnberg vindt een pilot geautomatiseerd ‘yard management’ plaats. Hier rijden trucks zonder chauffeur laadbakken van de ene plek op de terminal naar de andere.

‘Dit gaat nog een stap verder dan truck platooning. Dat kan ook doordat sprake is van een afgesloten terrein. Toch is het er best druk, dus de zelfrijdende techniek wordt wel degelijk op de proef gesteld. Op de openbare weg rijden met autonome vrachtwagens kan echter nog niet. Daar is het te vroeg voor, onder meer vanwege juridische obstakels.’

Chauffeurstekort

De komst van volledig of bijna volledig zelfrijdende auto’s lijkt een kwestie van jaren of misschien zelfs decennia. Het zal dan ook nog geruime tijd duren voordat een groot deel van het wagenpark van 31.500 trekkende eenheden autonoom rijdt. Een acuter probleem is echter het chauffeurstekort. Een obstakel waar transportbedrijven in Nederland en België al geruime tijd mee te kampen hebben. Dit probleem blijft echter niet beperkt tot de Benelux.

‘In diverse landen zien we een tekort aan chauffeurs’, legt Drenthen uit. ‘Wat wij kunnen doen om dit probleem zo klein mogelijk te houden, is het beroep zo aantrekkelijk mogelijk maken. Vrachtwagenbestuurders die korte afstanden rijden, moeten bijvoorbeeld ook laden en lossen. Dat maakt hun baan extra zwaar. Wij proberen om een truck al geladen te hebben, voordat de chauffeur aan zijn werkdag of aan zijn volgende rit begint.’

Een tweede manier waarop DB Schenker het vak aantrekkelijker wil maken, is het creëren van doorgroeimogelijkheden. ‘Voor chauffeurs die dat kunnen en willen, zorgen we dat ze verder kunnen groeien binnen de organisatie. Bij hen zit natuurlijk veel kennis over de branche en over de klanten. Zij hebben periodiek contact met de verladers en weten daardoor heel goed wat er bij hen speelt. Die kennis kan ook in andere functies binnen onze organisatie goed van pas komen.’

Groei

DB Schenker is wereldwijd actief als wegtransporteur en heeft, zoals elk bedrijf, de ambitie om te groeien. Zowel in Europa, waar 90 tot 95% van de wegactiviteiten plaatsvindt, als erbuiten. Daarbij ligt de meeste groeiruimte buiten Europa, omdat de Duitse vervoerder daar vooralsnog een kleiner marktaandeel heeft.

Toch is er ook binnen het eigen continent de ambitie om de omzet op te drijven. Daar moet het pan-Europese netwerk bij helpen. DB Schenker is actief in 36 Europese landen en beschikt over een netwerk van 430 terminals. ‘Daarmee kunnen we unieke vervoersdiensten aanbieden, die de meeste van onze concurrenten niet kunnen leveren. Die voordelen willen we nog meer benutten, wat ons in staat moet stellen om te groeien.’

In dit verband wil DB Schenker elk kwartaal een nieuw type vrachtdienst aanbieden. Daar is het bedrijf vorig jaar al mee begonnen en daar gaat het mee door tot in ieder geval de tweede jaarhelft van 2019. Zo werd afgelopen kwartaal een nieuwe leveringsdienst gelanceerd. Hiermee kunnen verladers kiezen voor een tijdgebonden service met gegarandeerde levering. Wat er voor de komende kwartalen precies op het programma staat, wil Drenthen nog niet kwijt.

Overnames zijn geen pijler onder onze groeistrategie

Aan overnames in Europa denkt DB Schenker op dit moment echter niet. In het verleden hebben er veel acquisities plaatsgevonden. ‘Maar op dit moment staat dat niet hoog op de agenda. Als we een mooie kans zien, proberen we die te grijpen. Maar dergelijke transacties zijn geen pijler onder onze groeistrategie.’ De wegvervoerder denkt dat het beter benutten van de al aanwezige middelen nog mogelijkheden genoeg biedt voor groei.

Dat de politiek vanuit diverse kanten inzet op een ‘modal shift’ is geen reden tot zorg voor Drenthen. Nederland en ook andere overheden zouden graag zien dat lading getransporteerd wordt op de meest duurzame manier. Daarbij staat wegvervoer meestal onderaan de lijst, met daarboven spoor en binnenvaart.

‘Maar vrijwel alle vracht moet vroeg of laat in een truck’, denkt de topman. ‘Voor nationaal vervoer in bijvoorbeeld Nederland is het spoor meestal geen optie. Internationaal kan dat wel handig zijn, denk aan de Nieuwe Zijderoute, maar dan nog is wegvervoer deels noodzakelijk voor het eerste en laatste deel van het transport. En voor binnenvaart geldt hetzelfde, ook als dat binnen de landsgrenzen blijft. Wegtransport blijft daardoor altijd nodig.’

Vrachtfiets

Maar dat hoeft niet per se een vrachtwagen of bestelbus te zijn. DB Schenker is namelijk in onder meer Frankrijk recent begonnen met het inzetten van een elektrische vrachtfiets. Deze wordt gebruikt om lading te vervoeren tussen depots en stadscentra. Medewerkers moeten zelf trappen, maar krijgen hierbij elektrische ondersteuning. Dat is wel nodig ook, want de fietsen kunnen tot 250 kilo vracht vervoeren. Met een enkele rit zouden in principe 25 ladingen kunnen worden gelost.

Tekst loopt door onder foto (Bron: DB Schenker)

In praktijk is dat aantal lager. Een lading weegt gemiddeld namelijk 72 kilogram. De test begon in de stad Rennes en is inmiddels uitgebreid naar diverse andere steden, waaronder Nantes en Bordeaux. Ook in onder andere Finland en Noorwegen zijn vrachtfiets-pilots opgezet. Daarbij gaat het niet alleen om zakelijke vracht, maar ook om bezorging van e-commercezendingen. DB Schenker denkt dat in de landen waar nu met de vrachtfiets wordt gewerkt, uiteindelijk de helft van alle stadstransport met de cargo bikes kan worden uitgevoerd.