Het bedrijf 3M vervuilde er jarenlang de grond met het schadelijke PFAS. De werken werden begin vorige week hervat, maar volgens de klagers zijn tal van problemen met gehanteerde bodemnormen, milieu-impact, gezondheidsimpact, impact op sanering en aansprakelijkheid nog altijd niet opgelost. De Raad van State had einde vorig jaar met een arrest het grondverzet voor de Oosterweelwerken onmogelijk gemaakt. Dat arrest kwam nadat een coalitie van milieuorganisaties en burgers er een urgente procedure had aangespannen.

Normenkader

De voorbije weken voerde deze coalitie gesprekken met bouwheer Lantis, de bevoegde ministers Demir en Peeters en PFAS-coördinator Karl Vrancken. Maar ze concludeerde dat er ondanks deze gesprekken fundamenteel weinig veranderde aan de aanpak van Lantis.

‘Het gehanteerde normenkader schiet nog steeds tekort. De 70µg-norm is deels vervangen door 47µg, maar de berekening daarvan is dubieus’, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. ‘Verder wordt er geen rekening gehouden met de milieu-impact op grond- en oppervlaktewater en is geen ecotoxicologische risico-analyse gemaakt voor de werken. Voor een bouwplaats in en naast woon- en natuurgebied is dat onaanvaardbaar.’

De klagers stellen dat met de huidige aanpak de PFAS-vervuiling zich verder zal verspreiden én dat een snelle en grondige sanering van de omgeving uitblijft. ‘We krijgen weinig garanties over de opkuis van de vervuiling in onze buurt, terwijl hemel en aarde wordt bewogen om de Oosterweelwerken te kunnen voortzetten’, aldus Jonas Vernimmen van Grondrecht. ‘Men laat ons geen andere keuze dan opnieuw naar de rechter te stappen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement