De totstandkoming van de wet had nogal wat voeten in de aarde. Fenadismer, de Spaanse vakbond voor vrachtvervoerders, introduceerde het plan om het beroep van vrachtwagenchauffeur toegankelijker te maken. Spanje kampt met grote tekorten en gezien de hoge gemiddelde leeftijd van truckers zal dat alleen maar toenemen.

Spaanse distributiebedrijven zijn tegen de wet, omdat het laad- en losproces nu hun verantwoordelijkheid is. Gelobby van een aantal bedrijven voor een soepelere wetgeving leidde weer tot protesten van wegvervoerders. Ondanks de weerstand keurde de regering de wet in maart goed en kregen distributeurs nog zes maanden om zich voor te bereiden.

Internationale chauffeurs

Of er met de introductie van de nieuwe wet ook echt iets gaat veranderen, is maar de vraag. De wet geldt ook voor internationale chauffeurs, maar zij mochten zich officieel al niet met de lading bemoeien. Die regel geldt ook in Nederland.

In Portugal wordt sinds een jaar een soortgelijke wet gehanteerd. ‘Er is niets veranderd voor internationale chauffeurs’, zegt volgens Peter Eiff, directeur bij Lusocargo. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in transport naar Portugal. ‘Ik moet zeggen dat ik ook geen bericht heb gekregen van tevoren dat er iets zou veranderen.’

Uitvoering

Transportbedrijven zijn blij dat er meer duidelijkheid komt in het takenpakket van truckers, maar zien de uitvoering met enige scepsis tegemoet. Grote distributiebedrijven hebben hun zaakjes meestal al op orde. Een vrachtwagenchauffeur mag de truck vaak niet eens uit bij een dock en krijgt een seintje als de vracht is in- of uitgeladen. Bij kleinere bedrijven kan dat anders liggen.

Als er een lange wachttijd is of er is weinig personeel aanwezig op een terminal, is de verleiding groot om zelf aan de slag te gaan. Ook in Nederland komt het voor dat een chauffeur zelf moet laden of lossen. Bijvoorbeeld omdat er geen personeel aanwezig is of de wachttijd zo lang is dat de bestuurder sneller klaar is door het zelf te doen.

Nederlandse regelgeving

In Nederland is een algemeen laadverbod voor truckers nog niet ter sprake gekomen. ‘Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is in eerste instantie iets tussen werkgever en werknemer’, laat Richard Funnekotter van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten.

‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt met wetgeving op arbeidsomstandigheden. Zo kunnen tussen werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt over salariëring, verminderen van tijdsdruk en lengte van ritten zodat de chauffeur bijvoorbeeld ‘s avonds thuis kan zijn.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement