‘Overkoepelend onderzoek naar faillissementen Kool en FST / TEA’

Verweven vennootschappen

De curator van Transport Employment Agency (TEA, voorheen FST) wil een overkoepelend onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen van Kool Transport en TEA. Ook het failliete Pijtra wordt mogelijk betrokken bij het onderzoek.

Vrachtwagens Kool Transport
Foto: Kool Transport

Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag van TEA. De drie bedrijven maakten deel uit van de FST Group en gingen alle drie tussen december 2022 en januari 2023 failliet. Onderling hebben de transportbedrijven nog schulden uitstaan.

De curator van TEA, Daniël de Haan, licht de stand van zaken verder toe. ‘Omdat er veel intercompany vorderingen zijn, is het logischer om de drie faillissementen gezamenlijk te onderzoeken. Daar zal waarschijnlijk een externe persoon voor worden aangesteld.’

De twee grootste debiteuren van TEA zijn Kool Transport met een openstaand bedrag van 443.000 euro en Pijtra met 434.000 euro. De schulden van TEA bedragen ruim 2,6 miljoen euro, Kool Transport heeft een schuld van bijna drie miljoen euro openstaan. Hoeveel Pijtra verschuldigd is aan crediteuren, is nog niet bekend.

Verwevenheid

‘Er heeft een bespreking plaatsgevonden met mr. Maduro, curator van Kool Transport, ter zake de aangetroffen intercompany vorderingen, financiële – en administratieve verwevenheid van de vennootschappen en het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek in een breder perspectief’, is te lezen in het faillissementsverslag.

‘Eerst moet de verkoop van de eigendommen worden afgerond’, vertelt De Haan. ‘Bij TEA ging dat vrij snel, omdat de boedel zo goed als leeg was.’ Volgens hem is de verkoop bij Kool ook bijna afgerond.

Janina Maduro, curator van Kool Transport, wil geen uitspraken doen over het faillissement. ‘De onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten zijn inmiddels aangevangen’, schrijft ze in het meest recente faillissementsverslag van Kool.

Pijtra

Wie het initiatief neemt voor het onderzoek is nu nog niet bekend. ‘Het zou goed kunnen dat dat vanuit Kool Transport gebeurt, omdat het erop lijkt dat daar nog het meeste geld in de boedel zit. De schuldeisers van Kool moeten daar wel mee instemmen’, zegt De Haan.

Pijtra, het derde bedrijf van de FST Group dat failliet ging, wordt mogelijk ook in het onderzoek meegenomen. ‘Het behoort tot de mogelijkheden’, laat curator Maarten Blok weten. De afhandeling van het faillissement verloopt stroef volgens Blok. ‘Onderliggende administratie zoals bankafschriften en overeenkomsten ontbreken. Fragmentarisch komt er wat binnen.’

Wanneer het overkoepelende onderzoek zal beginnen, kunnen de curatoren nog niet exact zeggen. ‘In ieder geval wil ik in de komende drie maanden beginnen’, zegt De Haan. Het volgende faillissementsverslag van TEA wordt in juli verwacht.

De faillissementen van TEA, Kool en Pijtra

TEA heette tot 10 november 2022 FST Logistics. Het transportbedrijf was onderdeel van de FST Group, dat ook Kool Transport en Pijtra bezat. Een maand na de naamswijziging vroeg TEA faillissement aan.

Bij Kool Transport gingen de zaken ondertussen ook bergafwaarts. Chauffeurs werden niet meer betaald en meldden zich ziek. Na onenigheid tussen het personeel en het bestuur ging het bedrijf op 12 januari 2023 failliet. Pijtra, waarvan de werkzaamheden grotendeels bij Kool waren ondergebracht, werd een week later failliet verklaard.

‘Overkoepelend onderzoek naar faillissementen Kool en FST / TEA’ | NT

‘Overkoepelend onderzoek naar faillissementen Kool en FST / TEA’

Verweven vennootschappen

De curator van Transport Employment Agency (TEA, voorheen FST) wil een overkoepelend onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen van Kool Transport en TEA. Ook het failliete Pijtra wordt mogelijk betrokken bij het onderzoek.

Vrachtwagens Kool Transport
Foto: Kool Transport

Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag van TEA. De drie bedrijven maakten deel uit van de FST Group en gingen alle drie tussen december 2022 en januari 2023 failliet. Onderling hebben de transportbedrijven nog schulden uitstaan.

De curator van TEA, Daniël de Haan, licht de stand van zaken verder toe. ‘Omdat er veel intercompany vorderingen zijn, is het logischer om de drie faillissementen gezamenlijk te onderzoeken. Daar zal waarschijnlijk een externe persoon voor worden aangesteld.’

De twee grootste debiteuren van TEA zijn Kool Transport met een openstaand bedrag van 443.000 euro en Pijtra met 434.000 euro. De schulden van TEA bedragen ruim 2,6 miljoen euro, Kool Transport heeft een schuld van bijna drie miljoen euro openstaan. Hoeveel Pijtra verschuldigd is aan crediteuren, is nog niet bekend.

Verwevenheid

‘Er heeft een bespreking plaatsgevonden met mr. Maduro, curator van Kool Transport, ter zake de aangetroffen intercompany vorderingen, financiële – en administratieve verwevenheid van de vennootschappen en het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek in een breder perspectief’, is te lezen in het faillissementsverslag.

‘Eerst moet de verkoop van de eigendommen worden afgerond’, vertelt De Haan. ‘Bij TEA ging dat vrij snel, omdat de boedel zo goed als leeg was.’ Volgens hem is de verkoop bij Kool ook bijna afgerond.

Janina Maduro, curator van Kool Transport, wil geen uitspraken doen over het faillissement. ‘De onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten zijn inmiddels aangevangen’, schrijft ze in het meest recente faillissementsverslag van Kool.

Pijtra

Wie het initiatief neemt voor het onderzoek is nu nog niet bekend. ‘Het zou goed kunnen dat dat vanuit Kool Transport gebeurt, omdat het erop lijkt dat daar nog het meeste geld in de boedel zit. De schuldeisers van Kool moeten daar wel mee instemmen’, zegt De Haan.

Pijtra, het derde bedrijf van de FST Group dat failliet ging, wordt mogelijk ook in het onderzoek meegenomen. ‘Het behoort tot de mogelijkheden’, laat curator Maarten Blok weten. De afhandeling van het faillissement verloopt stroef volgens Blok. ‘Onderliggende administratie zoals bankafschriften en overeenkomsten ontbreken. Fragmentarisch komt er wat binnen.’

Wanneer het overkoepelende onderzoek zal beginnen, kunnen de curatoren nog niet exact zeggen. ‘In ieder geval wil ik in de komende drie maanden beginnen’, zegt De Haan. Het volgende faillissementsverslag van TEA wordt in juli verwacht.

De faillissementen van TEA, Kool en Pijtra

TEA heette tot 10 november 2022 FST Logistics. Het transportbedrijf was onderdeel van de FST Group, dat ook Kool Transport en Pijtra bezat. Een maand na de naamswijziging vroeg TEA faillissement aan.

Bij Kool Transport gingen de zaken ondertussen ook bergafwaarts. Chauffeurs werden niet meer betaald en meldden zich ziek. Na onenigheid tussen het personeel en het bestuur ging het bedrijf op 12 januari 2023 failliet. Pijtra, waarvan de werkzaamheden grotendeels bij Kool waren ondergebracht, werd een week later failliet verklaard.