De huidige 1-jarige vervoers-cao loopt aan het einde van het jaar af. In de nieuwe overeenkomst is een ‘flinke koopkrachtreparatie’ nodig, stelt FNV-bestuurder Sam Verduijn. ‘Daarnaast zien we dat de lonen in de beroepsgoederenvervoer niet marktconform zijn. Onze leden moeten te vaak te veel overuren maken om rond te komen.’

Inflatie

Ook CNV stelt dat een forse loonsverbetering op zijn plaats is. ‘Het is goed om ons te realiseren dat de cumulatieve inflatie over de jaren 2022/2023/2024 ca. 16% bedraagt. Daarbij heeft de sector vorig jaar een keurige beweging gemaakt richting werknemers, echter het is nog niet voldoende. Om ook koopkrachtverbetering te realiseren is voor 2024 een loonvraag van 10% gerechtvaardigd.’

Om koopkrachtverlies in de toekomst tegen te gaan, willen de twee bonden ook een algemene prijscompensatie (APC) afspreken, waarbij de lonen naar Belgisch model elk jaar worden geïndexeerd om mee te stijgen met de inflatie.

In hun brieven stellen de beide bonden het te betreuren dat er nog geen vorderingen zijn gemaakt met het vernieuwingstraject voor de cao beroepsgoederenvervoer. De werknemersorganisaties willen daarom een aantal extra punten toevoegen aan de cao-onderhandelingen.

Minimum-cao

Zo zou volgens de bonden de vervoers-cao een zogenoemde minimum-cao moeten worden, waarin werknemers en werknemers ook betere voorwaarden kunnen afspreken dan in de cao staat. Dat is binnen de huidige standaard-cao niet mogelijk.

Verder staan in de brieven van CNV en FNV andere eisen op het gebied van onder meer de reiskostenvergoeding, inperking van het aantal overuren en de afschaffing van wachtdagen bij ziekte.

Wanneer de gesprekken voor de nieuwe cao precies van start gaan, is nog niet duidelijk. Volgens CNV hebben de werkgevers laten weten meer tijd nodig te hebben om hun voorstellen op een rij te zetten. ‘Vandaar dat de onderhandelingen voor de nieuwe cao waarschijnlijk pas in de derde week van oktober gaan beginnen, maar het kan ook nog een week later worden.’

Vorig jaar 7,5% erbij

Onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zoals de cao volledig heet, vallen ruim 160.000 mensen. Vorig jaar spraken de werkgevers en werknemers een salarisverhoging af van 7,5%, eenzelfde stijging van de verblijfskosten en een eenmalige uitkering van 250 euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement