Dat thema sprong eruit tijdens het verkiezingsdebat met Rotterdamse ondernemers en Kamerleden, dat Havenbedrijf Rotterdam maandag organiseerde. Zo zei CEO Leo Ruys van ECT dat er al anderhalf jaar nauwelijks wordt geïnvesteerd, terwijl projecten in Antwerpen en Hamburg wel gewoon worden uitgevoerd.’ Als er niets gebeurt, dreigen wij de boot absoluut te missen’, aldus Ruys.

Weinig ambitie

Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf vindt dat het kabinet ‘te weinig ambitie’ toont om het probleem aan te pakken: ‘Wij willen vooruit met zo’n anderhalf miljard aan investeringen, onder meer in verduurzaming. Dan kan je niet twee jaar geen oplossing bieden voor het stikstofprobleem’. Volgens hem loopt in totaal voor een bedrag van 4,5 miljard euro aan projecten het risico om deze reden niet in Rotterdam uitgevoerd te worden.

Volgens Mark Harbers (VVD) bieden de stikstofmaatregelen die het kabinet heeft genomen wel degelijk mogelijkheden om de problemen aan te pakken. Die maken het volgens hem mogelijk om ‘nationale stikstofruimte’ regionaal in te zetten, regionale ‘stikstofbanken’ op te zetten en regionale afspraken te maken om stikstofruimte ‘uit te ruilen’. Zo is het Havenbedrijf in gesprek met boeren rond de Nieuwkoopse Plassen om een deel van hun stikstofruimte te benutten.

Weinig soelaas

Barbara Kathmann (PvdA) was dat grondig met hem oneens. Volgens haar biedt het pakket van het kabinet, met onder meer zes miljard euro voor natuurherstel en steun aan de boeren, veel te weinig soelaas. Het gaat er volgens haar ten onrechte van uit dat de veehouderij de stikstofuitstoot door middel van innovatie fors zal reduceren. ‘Dat gaat tien tot twintig jaar duren, en dat is veel te laat’, aldus Kathmann. De enige structurele oplossing is daarom volgens haar een forse verkleining van de Nederlandse veestapel.

Dat noemde Harbers een ‘doldriest’ plan’, dat in de praktijk neerkomt op het onteigenen van veehouders. Hij steunt de aanpak van het kabinet om de stikstofuitstoot door de veehouders via innovatie aan te pakken. ‘We moeten ons niet tegen de boeren opstellen, maar met hen samenwerken’, aldus Harbers. Hij vind het dan ook een goed idee dat het Havenbedrijf aan tafel is gegaan met de Nieuwkoopse boeren.

Het debat liet zien dat de de Rotterdamse havengemeenschap zijn hoop heeft gevestigd op een volgend kabinet. Voorzitter Victor van der Chijs van de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs: ‘Ondernemers hebben duidelijkheid nodig om hun investeringsplannen uit te kunnen voeren. Als ze die hier niet krijgen, gaan ze naar andere plekken kijken’. Volgens hem moet de havengemeenschap er daarom voor zorgen ‘de juiste teksten in het volgende regeerakkoord te krijgen’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding