Vorig jaar december was er daartoe de toekenning van 4,5 miljoen euro subsidie door de ministeries van Infrastructuur en Economische Zaken voor de ontwikkeling van de hyperloop. Onder de naam Hyperloop Development Program (HDP) werken de partijen samen. Nu gezamenlijk een convenant is getekend, kan het onderzoek van start gaan.

Hyperloop

Het onderzoek richt zich op het vervoer van vracht met een beperkt gewicht en hoge waarde zoals bloemen of medicijnen. De eerste resultaten van het rapport worden in de loop van 2022 verwacht, aldus een van de deelnemende overheden gemeente Haarlemmermeer.

De samenwerkende partijen onderzoeken eerst wat er nodig is om het goederennetwerk in Noord-Holland en Zuid-Holland met elkaar te verbinden door de hyperloop. De partijen leveren geen geld, maar denken mee met het onderzoek.

Financiering

Het Hyperloop Development Program kent een totaal budget van ruim 30 miljoen. Naast de subsidie van 4,5 miljoen euro die door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economie Zaken zijn toegekend, draagt ook de provincie Groningen ongeveer 3 miljoen euro bij. Dit geld is bestemd voor het European Hyperloop Center Groningen, de testfaciliteit die een centrale rol speelt in het programma met laboratorium en een testbaan van 3 kilometer. De bouw begint waarschijnlijk volgend najaar en in 2022 moet het complex gereed zijn.

Maar het overgrote deel van de financiering komt vanuit het bedrijfsleven. Industriepartners, waaronder Tata Steel en Vattenfall, stellen gezamenlijk 22,5 miljoen euro beschikbaar.