De twee spraken eind vorig jaar, tijdens de jaarlijkse gesprekken over aanpassing van het zeehavengeld, al af dat er vijf miljoen voor verduurzaming beschikbaar zou komen. De stimuleringsregeling geldt voor 2013 en 2014. Via een jaarlijkse tenderperiode kunnen projecten voor subsidie worden aangemeld.

Het moet gaan om initiatieven van twee of meer ondernemingen, waarvan ten minste één operationeel is binnen de Rotterdamse haven en één onderneming te maken heeft met het achterlandvervoer. Bij de beoordeling van de voorstellen wordt gekeken naar haalbaarheid, de duurzame opbrengsten en of het past in de Havenvisie 2030.

Bij efficiencyverbetering kan het gaan om reductie van wachttijden en turn-aroundtime, shuttlediensten over spoor en water, verhoging van de beladingsgraad over spoor, weg en water en integratie en ontsluiting van logistieke informatie en systemen, aldus het Havenbedrijf.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement