Het concern verwacht dat de resultaten over 2021 ‘duidelijk’ boven die van het afgelopen jaar zullen liggen. Het transportvolume zal waarschijnlijk iets hoger liggen en de gemiddelde transportprijs komt naar alle waarschijnlijkheid een stuk hoger uit. Daartegenover staat dat Hapag, zoals alle containerrederijen, geconfronteerd wordt met ‘operationele uitdagingen’, zoals vertragingen in havens en lokale tekorten aan containers.

Vervoerde containers

Het totaal aantal vervoerde containers kwam vorig jaar met 11,8 miljoen teu 1,6% lager uit dan in 2019, maar het gemiddelde tarief was met 1115 dollar per teu 4% hoger. Voor het vierde kwartaal zijn die cijfers 3,14 miljoen teu (+3,8%) en 1163 dollar (+9,5%).

De groep heeft zijn balans fors versterkt. Er is 1,3 miljard dollar schuld afgelost en de resterende schuld is nu 1,8 keer het bruto resultaat. Vorig jaar was die ‘leverage ratio’ nog 3. Hapag heeft de winstgroei voor een belangrijk deel zelf bereikt: de kosten werden met maar liefst ruim 450 miljoen euro gedrukt.

Hapag beschikte eind 2020 over 237 schepen met een totale vervoerscapaciteit van 1,7 miljoen teu en een containerpark van 2,7 miljoen. Mede dankzij overnames is die vloot de afgelopen jaren sterk gegroeid: in 2017 was de vervoerscapaciteit nog anderhalf miljoen teu. De rederij heeft nog zes schepen van 23.600 teu in bestelling.

De totale beloning van topman Rolf Habben Jansen ging met met 13% omhoog tot iets meer dan 2,5 miljoen euro. Daarvan bestond 920.000 euro uit salaris en onkostenvergoedingen en 1,6 miljoen uit korte- en lange termijn-bonussen.