Conjunctuur in februari iets afgekoeld, wijst tolstatistiek uit

Duitsland

De gegevens over de op Duitse tolwegen afgelegde kilometers en vervoerde tonnen worden sinds kort ook gebruikt als een conjunctuurindicator. Die wijst op een afkoeling van de economie in de maand februari van dit jaar.

De vervoersprestatie van tolplichtige vrachtauto’s nam in februari met 1,3% af in vergelijking met de maand ervoor. Dat was in vergelijking met voorgaande jaren een betrekkelijk forse daling, maar is nog geen aanwijzing dat het economische klimaat nu zou zijn omgeslagen.

Maut-statistieken

De zogeheten Maut-statistieken worden sinds 2005, toen de kilometerheffing voor vrachtverkeer in Duitsland werd ingevoerd, van maand tot maand bijgehouden. Dat doet het Bundesamt für Güterverkehr in samenwerking met Destatis, het Duitse CBS.

BAG en Destatis hebben een methode ontwikkeld om schommelingen als gevolg van seizoensinvloeden weg te filteren uit de statistieken omtrent het feitelijk gereden aantal tonkilometers op tolwegen, die de cijfers bruikbaar maken als indicator van de conjunctuur. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de uitbreiding van het tolwegennet in Duitsland in de afgelopen jaren.

Reeks begint in 2005

Het resultaat is een reeks maandgegevens die begint in januari 2005. De index van de vervoersprestatie kwam in die eerste maand op nog geen 80. Begin 2008 werden voor het eerst waarden van boven de 100 bereikt. De invloed van de crisis in de rest van 2008 en in 2009 is in de statistieken goed te zien. Eind 2009 was de index tot waarden van ongeveer 85 gedaald. Sinds 2010 was er een stijging tot waarden in de 90, oplopend tot rond de 100 in 2015.

De laatste jaren was er dank zij de hoogconjunctuur in grote delen van Europa een verdere stijging. Vorig jaar bereikte de index standen van om en nabij 110 punten en eind 2018 werden standen van ruim 114 bereikt. In februari dit jaar zagen we dus een daling naar iets meer dan 113. Dat is historisch gezien nog steeds hoog, maar het wijst wel op een lichte afkoeling.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Conjunctuur in februari iets afgekoeld, wijst tolstatistiek uit | NT

Conjunctuur in februari iets afgekoeld, wijst tolstatistiek uit

Duitsland

De gegevens over de op Duitse tolwegen afgelegde kilometers en vervoerde tonnen worden sinds kort ook gebruikt als een conjunctuurindicator. Die wijst op een afkoeling van de economie in de maand februari van dit jaar.

De vervoersprestatie van tolplichtige vrachtauto’s nam in februari met 1,3% af in vergelijking met de maand ervoor. Dat was in vergelijking met voorgaande jaren een betrekkelijk forse daling, maar is nog geen aanwijzing dat het economische klimaat nu zou zijn omgeslagen.

Maut-statistieken

De zogeheten Maut-statistieken worden sinds 2005, toen de kilometerheffing voor vrachtverkeer in Duitsland werd ingevoerd, van maand tot maand bijgehouden. Dat doet het Bundesamt für Güterverkehr in samenwerking met Destatis, het Duitse CBS.

BAG en Destatis hebben een methode ontwikkeld om schommelingen als gevolg van seizoensinvloeden weg te filteren uit de statistieken omtrent het feitelijk gereden aantal tonkilometers op tolwegen, die de cijfers bruikbaar maken als indicator van de conjunctuur. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de uitbreiding van het tolwegennet in Duitsland in de afgelopen jaren.

Reeks begint in 2005

Het resultaat is een reeks maandgegevens die begint in januari 2005. De index van de vervoersprestatie kwam in die eerste maand op nog geen 80. Begin 2008 werden voor het eerst waarden van boven de 100 bereikt. De invloed van de crisis in de rest van 2008 en in 2009 is in de statistieken goed te zien. Eind 2009 was de index tot waarden van ongeveer 85 gedaald. Sinds 2010 was er een stijging tot waarden in de 90, oplopend tot rond de 100 in 2015.

De laatste jaren was er dank zij de hoogconjunctuur in grote delen van Europa een verdere stijging. Vorig jaar bereikte de index standen van om en nabij 110 punten en eind 2018 werden standen van ruim 114 bereikt. In februari dit jaar zagen we dus een daling naar iets meer dan 113. Dat is historisch gezien nog steeds hoog, maar het wijst wel op een lichte afkoeling.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement