Dat blijkt uit prognose van het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB).

De toenemende kosten zijn onder meer het gevolg van de dure diesel. De uitgaven voor brandstof maken ongeveer een kwart uit van het totaal en zullen volgend jaar met bijna 14% stijgen ten opzichte van 2022, prognosticeert het ITLB.

Maar ook andere posten stijgen in 2023 hard mee, blijkt uit de verwachting van het instituut. De index exclusief brandstof komt voor het binnenlandse vervoer komt daardoor uit op een plus van 13,1%.

Loonsverhogingen

Zo stijgen de personeelskosten voor chauffeurs, die voor een derde meewegen in de totale begroting van ondernemers, naar verwachting met 12,5%. België kent een automatische prijscompensatie, waardoor loonsverhogingen van meer dan 10% in het verschiet liggen. Ook door het nieuwe functiegebouw, dat op 1 januari van kracht wordt, zijn transportondernemers enkele procenten duurder uit.

Het ITLB voorziet verder een forse verhoging van de aankoopprijs en de onderhoudskosten van voertuigen. De afschrijfkosten voor trucks gaan met een kwart omhoog. Ook de kosten voor verzekeringen schieten met bijna 9% omhoog. Financieringen worden zelfs ruim 16% duurder, aldus het Belgische instituut. Transporteurs gaan in België volgend jaar bovendien flink meer betalen voor de kilometerheffing. De ‘specifieke ritkosten’ gaan daardoor met 10% omhoog.

Voor vervoerders die internationaal actief zijn, lopen de kosten iets minder hard op dan in het nationale Belgische transport. Gemiddeld zijn zij 12,2% duurder uit. Het verschil tussen landen ligt daarbij vooral in de kosten voor tolheffing en de indexering van algemene onkosten. Zo gaan de totale kosten bij transporten van en naar Italië met 11% omhoog, terwijl dat in Zwitserland ruim 13% is.

Doorberekenen

De verwachtingen van het ITLB bieden inzicht aan Belgische vervoerders die met klanten afspraken willen maken over aanpassing van de tarieven. Zij hebben daarbij geen andere keuze dan de hogere kosten door te berekenen, stelt branchevereniging Febetra. De organisatie liet eerder weten dat dit wel ‘een uitdaging’ wordt.

Het ITLB waarschuwt overigens dat de prognoses voor 2023 door de snel veranderende economische situatie niet in steen gebeiteld zijn. De cijfers zullen worden herzien en verfijnd naarmate in de komende maanden economische gegevens beschikbaar komen.

Cao

In Nederland heeft onderzoeksbureau Panteia door economische onzekerheid en de onduidelijkheid over de loonkosten besloten de kostenramingen voor 2023 uit te stellen. Bij de onlangs begonnen cao-besprekingen voor het beroepsgoederenvervoer in ons land staan de onderhandelende partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Werkgeversorganisatie TLN heeft zijn loonbod inmiddels verhoogd naar 5,5%, terwijl vakbond FNV probeert aan te sturen op een inflatiecompensatie naar Belgisch model.

Lees ook: Onzekerheid troef bij indexering kosten wegvervoer vanaf 2023

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement