Die houdt toezicht op de Nederlandse zeeloodsen. Die zijn verenigd in de Nederlandse Loodsencorporatie, die jaarlijks een tariefvoorstel opstelt. De ACM heeft ingestemd om de tarieven met 2% ter verlagen.

Afgelopen vier jaar

Dat past in het beeld van de afgelopen jaren, met driemaal een verlaging in de afgelopen vier jaar. Alleen in 2017 was er een verhoging van een kleine anderhalf procent. Al met al daalden de tarieven in de afgelopen vier jaar al met ongeveer 3%.

Voor het komende jaar baseert de ACM zich onder meer op de verwachting dat de wereldhandel blijft groeien en dat er dus ook meer loodsreizen moeten worden uitgevoerd dan in 2018. Daardoor kunnen vaste kosten over meer loodsreizen worden verdeeld en ontstaat er ruimte voor tariefverlaging, aldus de ACM.