Dat bevestigt hij na publicatie van een lijvig opiniestuk in het AD en De Telegraaf over de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. Hij vindt de koers van de vakcentrale onder het voorzitterschap van Han Busker te gematigd. Busker is sinds maart 2017 voorzitter.

Volgens Stam staan de verkiezingen voor het komende najaar op de agenda, maar wil het bestuur die in verband met de coronacrisis uitstellen. Hij zegt dat onzin te vinden en niet in te zien waarom de leden niet regulier zouden kunnen stemmen. Het zegt verder niet te weten of Busker zich weer kandidaat gaat stellen en of zich andere kandidaten hebben gemeld.

Robotbelasting

In het opiniestuk pleit hij onder meer voor een ‘robotbelasting’, omdat automatisering vaak ten koste zou gaan van arbeidsplaatsen. Volgens hem gaat het om een vorm van oneerlijke concurrentie tussen mens en machine, omdat de eerste wel fiscaal wordt belast en de andere niet. ‘De invoering van een robotbelasting kan niet ver weg zijn’, aldus Stam.

Hij pleit verder voor een pakket maatregelen om de ‘enorme klap’ van de coronacrisis op te vangen: ‘Het krimpscenario vraagt om maatregelen die het leed als gevolg van werkloosheid kunnen voorkomen. Je zult maar in de horeca, in de kappersbranche, de detailhandel of de culturele sector werkzaam zijn en straks je baan kwijt zijn. Dan is een inkomensgarantie nodig. Met alleen overheidsregelingen als de NOW komen we er niet’.

Arbeidspools

Hij pleit hij voor een garantie voor koopkrachtbehoud met een systeem van automatische prijscompensatie in alle cao’s, zoals dat in de haven gebruikelijk is. Daarnaast zou er gewerkt moeten worden aan ‘herverdeling van arbeid’ via arbeidstijdverkorting of ouderenregelingen.

Ook wil hij experimenteren met arbeidspools, waarvan de werknemers op verschillende plekken inzetbaar zijn, maar wel een vaste baan en een door een vakbond afgesloten cao hebben.