Nieuwe grenspost Gent moet meer voedingstransporten trekken

North Sea Port

Voortaan kunnen de Belgische douane en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ook in Gent verpakte dierlijke producten afkomstig van buiten de Europese Unie controleren. Het havenbedrijf van North Sea Port bouwde hiervoor vlak tegenover haar eigen kantoorgebouw een nieuwe grenscontrolepost.

North Sea Port koos er bewust voor de diensten van het FAVV en de douane op één enkele locatie vlakbij haar eigen faciliteiten te bundelen. Beide instanties kunnen er containers controleren, in het laboratorium stalen onderzoeken en administratieve procedures afhandelen. Deze combinatie zorgt voor een vlottere doorstroming van de goederen die de haven binnenkomen.

Terugverdienen

De bouw en de inrichting van de controlepost, een laagbouw met één enkel niveau, hebben ongeveer 1 miljoen euro gekost. North Sea Port wil dit bedrag terugverdienen door nieuwe klanten en nieuwe producten aan te trekken. Voeding staat in het strategisch plan van de haven al langer aangeduid als een sector met economisch potentieel. Tot nu toe kon de haven hierop echter slechts in beperkte mate inspelen.

Hoewel tot diep landinwaarts gelegen vormt de haven van Gent een buitengrens van de Europese Unie. Dit aspect won aan belang door de Brexit, begin dit jaar. Heel wat dierlijke producten komen immers uit het Verenigd Koninkrijk. ‘De nieuwe controlepost ging net op tijd open’, klonk het. In containers vervoerde, verpakte dierlijke producten van buiten de EU zoals gekoelde en bevroren vis, vlees en bepaalde diervoeding kunnen voortaan rechtstreeks per zeeschip in Gent aankomen en daar gecontroleerd worden. Vroeger moesten deze veterinaire controles worden uitgevoerd in Antwerpen of Zeebrugge, in sommige gevallen zelfs in Rotterdam of Calais. Dit betekende dat hiervoor een omslachtig, tijdrovend en – door de emissies – vervuilend extra transport per vrachtwagen nodig was, heen en weer.

Binnenvaart

Voor de binnenvaart kan North Sea Port Gent voor dierlijke producten voortaan worden opgegeven als eerste haven, ook als ze vanuit landen buiten de Europese Unie eerst per zeeschip in Antwerpen toekomen. Ze worden dan in Antwerpen meteen overgeladen op een binnenschip en dan over de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen naar Gent vervoerd, om daar in de grenscontrolepost gecontroleerd te worden. Dit geldt zowel voor de controles door de douane als voor deze door het FAVV.

Eerder beschikte North Sea Port in Gent immers enkel over een grenscontrolepost voor de veterinaire invoercontrole op dierlijke vetten en oliën in bulk, en voor verpakte dierenvoeding. In Vlissingen was wel al keuring mogelijk op verpakte goederen voor menselijke consumptie en bevroren en op verpakte goederen voor niet-humane consumptie.

In Gent bestonden al twee grenscontroleposten. Die blijven gewoon verder draaien. ‘Deze beide controleposten waren ingericht op de site van bedrijven die zich specifiek toeleggen op de behandeling van bepaalde producten’, legt Johan Bresseleers uit, de woordvoerder van North Sea Port. ‘Dit vereenvoudigt sterk de operationele uitvoering van de controles. Daarom vindt de controle van verpakte petfood plaats bij Katoen Natie en die op vloeibare oliën, vetten en visolie in bulk op de Sea-Tank Terminal.’ Ook de controle op verpakte goederen voor humane consumptie en bevroren, verpakte goederen voor niet-humane consumptie in Vlissingen blijft behouden.

Steekproeven

Daan Schalck, CEO van North Sea Port, verwacht dat er voortaan in Gent dagelijks één of twee containers worden gecontroleerd die anders in Antwerpen of Zeebrugge zouden worden geïnspecteerd. De controles gebeuren steekproefsgewijs. Niet elke container of elk pakje wordt doorgelicht.

Het initiatief voor de oprichting van de bijkomende controlepost ging uit van North Sea Port. De douane en het FAVV stemden er graag mee in om van het hen aangeboden onderdak gebruik te maken. Het belang van de nieuwe controlepost werd woensdag onderstreept door de aanwezigheid van twee federale ministers bij de officiële opening, Vincent Van Peteghem (CD&V) van financiën, tevens vice-eersteminister en David Clarinval (MR) van landbouw.

Blondie

Van de plechtigheid maakten de douane en het voedselagentschap gebruik om hun werking toe te lichten. Die werd onder meer gedemonstreerd door Blondie, de getrainde drugshond van de Gentse douane. ‘De waaier aan illegale producten die we hier onderscheppen is erg divers’, vertellen Blondie’s baasjes. ‘We vinden niet alleen drugs, namaak-merkkledij en allerlei tabakproducten, maar ontdekten bijvoorbeeld ook al levende rivierslangen.’

Tekst loopt door onder de foto.

drugshond douane gent (1)

Rode diesel

De nieuwe controlepost voert ook de controles uit op het mogelijke ontduiken van alcoholaccijnzen en op het gebruik van de zogenaamde rode diesel, waarop lagere accijnzen worden geheven. Die wordt in België nog altijd verkocht, maar in de meeste buurlanden, waarbij Nederland, is dit niet meer toegelaten. Het gebruik ervan is wel wettelijk beperkt tot een landbouwvoertuigen en (in België) een beperkt aantal vaste installaties. Toch worden er nog regelmatig overtredingen vastgesteld.

Er bestaat ook een wettelijk achterpoortje. Zo mogen ook Nederlandse landbouwvoertuigen in België legaal rode diesel komen tanken. Dit is niet alleen een lucratieve zaak voor Belgische brandstofhandelaars in de grensstreek, maar ook voor de Belgische schatkist – en het omgekeerde voor hun Nederlandse collega’s. Toen Belgisch minister van financiën Vincent Van Peteghem naar het voortbestaan van deze ‘anomalie’ werd gepolst, lachte hij de vraag meteen weg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Nieuwe grenspost Gent moet meer voedingstransporten trekken | NT

Nieuwe grenspost Gent moet meer voedingstransporten trekken

North Sea Port

Voortaan kunnen de Belgische douane en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ook in Gent verpakte dierlijke producten afkomstig van buiten de Europese Unie controleren. Het havenbedrijf van North Sea Port bouwde hiervoor vlak tegenover haar eigen kantoorgebouw een nieuwe grenscontrolepost.

North Sea Port koos er bewust voor de diensten van het FAVV en de douane op één enkele locatie vlakbij haar eigen faciliteiten te bundelen. Beide instanties kunnen er containers controleren, in het laboratorium stalen onderzoeken en administratieve procedures afhandelen. Deze combinatie zorgt voor een vlottere doorstroming van de goederen die de haven binnenkomen.

Terugverdienen

De bouw en de inrichting van de controlepost, een laagbouw met één enkel niveau, hebben ongeveer 1 miljoen euro gekost. North Sea Port wil dit bedrag terugverdienen door nieuwe klanten en nieuwe producten aan te trekken. Voeding staat in het strategisch plan van de haven al langer aangeduid als een sector met economisch potentieel. Tot nu toe kon de haven hierop echter slechts in beperkte mate inspelen.

Hoewel tot diep landinwaarts gelegen vormt de haven van Gent een buitengrens van de Europese Unie. Dit aspect won aan belang door de Brexit, begin dit jaar. Heel wat dierlijke producten komen immers uit het Verenigd Koninkrijk. ‘De nieuwe controlepost ging net op tijd open’, klonk het. In containers vervoerde, verpakte dierlijke producten van buiten de EU zoals gekoelde en bevroren vis, vlees en bepaalde diervoeding kunnen voortaan rechtstreeks per zeeschip in Gent aankomen en daar gecontroleerd worden. Vroeger moesten deze veterinaire controles worden uitgevoerd in Antwerpen of Zeebrugge, in sommige gevallen zelfs in Rotterdam of Calais. Dit betekende dat hiervoor een omslachtig, tijdrovend en – door de emissies – vervuilend extra transport per vrachtwagen nodig was, heen en weer.

Binnenvaart

Voor de binnenvaart kan North Sea Port Gent voor dierlijke producten voortaan worden opgegeven als eerste haven, ook als ze vanuit landen buiten de Europese Unie eerst per zeeschip in Antwerpen toekomen. Ze worden dan in Antwerpen meteen overgeladen op een binnenschip en dan over de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen naar Gent vervoerd, om daar in de grenscontrolepost gecontroleerd te worden. Dit geldt zowel voor de controles door de douane als voor deze door het FAVV.

Eerder beschikte North Sea Port in Gent immers enkel over een grenscontrolepost voor de veterinaire invoercontrole op dierlijke vetten en oliën in bulk, en voor verpakte dierenvoeding. In Vlissingen was wel al keuring mogelijk op verpakte goederen voor menselijke consumptie en bevroren en op verpakte goederen voor niet-humane consumptie.

In Gent bestonden al twee grenscontroleposten. Die blijven gewoon verder draaien. ‘Deze beide controleposten waren ingericht op de site van bedrijven die zich specifiek toeleggen op de behandeling van bepaalde producten’, legt Johan Bresseleers uit, de woordvoerder van North Sea Port. ‘Dit vereenvoudigt sterk de operationele uitvoering van de controles. Daarom vindt de controle van verpakte petfood plaats bij Katoen Natie en die op vloeibare oliën, vetten en visolie in bulk op de Sea-Tank Terminal.’ Ook de controle op verpakte goederen voor humane consumptie en bevroren, verpakte goederen voor niet-humane consumptie in Vlissingen blijft behouden.

Steekproeven

Daan Schalck, CEO van North Sea Port, verwacht dat er voortaan in Gent dagelijks één of twee containers worden gecontroleerd die anders in Antwerpen of Zeebrugge zouden worden geïnspecteerd. De controles gebeuren steekproefsgewijs. Niet elke container of elk pakje wordt doorgelicht.

Het initiatief voor de oprichting van de bijkomende controlepost ging uit van North Sea Port. De douane en het FAVV stemden er graag mee in om van het hen aangeboden onderdak gebruik te maken. Het belang van de nieuwe controlepost werd woensdag onderstreept door de aanwezigheid van twee federale ministers bij de officiële opening, Vincent Van Peteghem (CD&V) van financiën, tevens vice-eersteminister en David Clarinval (MR) van landbouw.

Blondie

Van de plechtigheid maakten de douane en het voedselagentschap gebruik om hun werking toe te lichten. Die werd onder meer gedemonstreerd door Blondie, de getrainde drugshond van de Gentse douane. ‘De waaier aan illegale producten die we hier onderscheppen is erg divers’, vertellen Blondie’s baasjes. ‘We vinden niet alleen drugs, namaak-merkkledij en allerlei tabakproducten, maar ontdekten bijvoorbeeld ook al levende rivierslangen.’

Tekst loopt door onder de foto.

drugshond douane gent (1)

Rode diesel

De nieuwe controlepost voert ook de controles uit op het mogelijke ontduiken van alcoholaccijnzen en op het gebruik van de zogenaamde rode diesel, waarop lagere accijnzen worden geheven. Die wordt in België nog altijd verkocht, maar in de meeste buurlanden, waarbij Nederland, is dit niet meer toegelaten. Het gebruik ervan is wel wettelijk beperkt tot een landbouwvoertuigen en (in België) een beperkt aantal vaste installaties. Toch worden er nog regelmatig overtredingen vastgesteld.

Er bestaat ook een wettelijk achterpoortje. Zo mogen ook Nederlandse landbouwvoertuigen in België legaal rode diesel komen tanken. Dit is niet alleen een lucratieve zaak voor Belgische brandstofhandelaars in de grensstreek, maar ook voor de Belgische schatkist – en het omgekeerde voor hun Nederlandse collega’s. Toen Belgisch minister van financiën Vincent Van Peteghem naar het voortbestaan van deze ‘anomalie’ werd gepolst, lachte hij de vraag meteen weg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement