Deltalinqs luidt noodklok over ‘stroominfarct’ Rotterdam, taskforce zoekt oplossingen

netcongestie

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft met de netbeheerders TenneT en Stedin een taskforce opgezet, die oplossingen moet aandragen voor het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk in het havengebied. Dit heeft de havenbeheerder bekendgemaakt. Deltalinqs heeft gelijktijdig de noodklok geluid over de ‘netcongestie’.

Foto: Shutterstock

Volgens de ondernemersvereniging dreigt de netcongestie de energietransitie in het havengebied ernstig te vertragen. Voorzitter Victor van der Chijs stelt dat daarmee ook de landelijke doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 ‘ernstig in gevaar komt’.

TenneT en Stedin hebben deze week laten weten dat er de komende jaren sprake blijft van krapte en dat er een wachtlijst blijft gelden voor nieuwe aansluitingen in de Europoort, Botlek en Pernis. Op de Maasvlakte en in het Waal-Eemhavengebied is er nog wel ruimte voor nieuwe aansluitingen.

Spitsperiode

De twee deden in november al een soortgelijke aankondiging. Sindsdien is onderzocht in hoeverre de huidige bedrijven in het havengebied meer stroom buiten de ‘spitsperiode’ kunnen gaan afnemen. Volgens een woordvoerder van TenneT heeft dat te weinig resultaat opgeleverd, waardoor de wachtlijst in stand moet blijven.

Volgens de landelijk netbeheerder kan er in de Rotterdamse haven maar beperkt met stroomafname worden geschoven omdat veel bedrijven grote delen van de dag een vaste ‘base load’ hebben. ‘Er zijn wel wat pieken die bedrijven nog kunnen afvlakken zodat er voor de partijen op de wachtlijst wat meer ruimte komt. Maar die zijn onregelmatig, daarom zoeken we in de haven vooral flexibiliteit van grootverbruikers die we op afroep kunnen inzetten’, aldus de woordvoerder.

Volgens hem gaat de capaciteit tussen 2027 en 2029 door grote investeringen drastisch omhoog, waardoor die in 2030 met een factor tweeënhalf toeneemt. ‘Dat betekent dat we de komende drie jaar met een tekort rekening moeten houden’, bevestigt de woordvoerder.

Deltalinqs wil ‘dat alle mogelijke middelen worden ingezet om de capaciteit van het elektriciteitsnet in Rotterdam met de grootst mogelijke spoed te vergroten’. Van der Ghijs zegt dat in Rotterdam ‘de grootste klapper’ moet worden gemaakt  voor het behalen van de landelijke klimaatdoelen.

Taskforce

De New Energy Taskforce van Havenbedrijf Rotterdam gaat met Tennet en Stedin per knelpunt in het havengebied bekijken hoe ‘met nieuwe oplossingen al op korte termijn ruimte op het net kan worden gevonden’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan opslag van energie, inzetten van reservecapaciteit en het vormen van ‘energy hubs’ waarin bedrijven capaciteit kunnen uitwisselen en optimaliseren.

De taskforce is onderdeel van een nieuw programma van de Energy Board voor het havengebied, dat zich richt op snellere uitbreiding en beter gebruik van netcapaciteit. Daarbij wordt ingezet op sneller bouwen, beter plannen en meer flexibele capaciteit en afname door gebruik van data.

Voor die laatste doelstelling is eind vorig jaar in Rotterdam het Data Safe House opgericht. Daarin kunnen bedrijven vertrouwelijke informatie uitwisselen over hun toekomstige behoefte aan energie-aansluitingen, zonder dat die op straat komt te liggen. Die aanpak is echter gericht op de middellange termijn en lijkt voor de huidige krapte weinig soelaas te kunnen bieden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Deltalinqs luidt noodklok over ‘stroominfarct’ Rotterdam, taskforce zoekt oplossingen | NT

Deltalinqs luidt noodklok over ‘stroominfarct’ Rotterdam, taskforce zoekt oplossingen

netcongestie

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft met de netbeheerders TenneT en Stedin een taskforce opgezet, die oplossingen moet aandragen voor het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk in het havengebied. Dit heeft de havenbeheerder bekendgemaakt. Deltalinqs heeft gelijktijdig de noodklok geluid over de ‘netcongestie’.

Foto: Shutterstock

Volgens de ondernemersvereniging dreigt de netcongestie de energietransitie in het havengebied ernstig te vertragen. Voorzitter Victor van der Chijs stelt dat daarmee ook de landelijke doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 ‘ernstig in gevaar komt’.

TenneT en Stedin hebben deze week laten weten dat er de komende jaren sprake blijft van krapte en dat er een wachtlijst blijft gelden voor nieuwe aansluitingen in de Europoort, Botlek en Pernis. Op de Maasvlakte en in het Waal-Eemhavengebied is er nog wel ruimte voor nieuwe aansluitingen.

Spitsperiode

De twee deden in november al een soortgelijke aankondiging. Sindsdien is onderzocht in hoeverre de huidige bedrijven in het havengebied meer stroom buiten de ‘spitsperiode’ kunnen gaan afnemen. Volgens een woordvoerder van TenneT heeft dat te weinig resultaat opgeleverd, waardoor de wachtlijst in stand moet blijven.

Volgens de landelijk netbeheerder kan er in de Rotterdamse haven maar beperkt met stroomafname worden geschoven omdat veel bedrijven grote delen van de dag een vaste ‘base load’ hebben. ‘Er zijn wel wat pieken die bedrijven nog kunnen afvlakken zodat er voor de partijen op de wachtlijst wat meer ruimte komt. Maar die zijn onregelmatig, daarom zoeken we in de haven vooral flexibiliteit van grootverbruikers die we op afroep kunnen inzetten’, aldus de woordvoerder.

Volgens hem gaat de capaciteit tussen 2027 en 2029 door grote investeringen drastisch omhoog, waardoor die in 2030 met een factor tweeënhalf toeneemt. ‘Dat betekent dat we de komende drie jaar met een tekort rekening moeten houden’, bevestigt de woordvoerder.

Deltalinqs wil ‘dat alle mogelijke middelen worden ingezet om de capaciteit van het elektriciteitsnet in Rotterdam met de grootst mogelijke spoed te vergroten’. Van der Ghijs zegt dat in Rotterdam ‘de grootste klapper’ moet worden gemaakt  voor het behalen van de landelijke klimaatdoelen.

Taskforce

De New Energy Taskforce van Havenbedrijf Rotterdam gaat met Tennet en Stedin per knelpunt in het havengebied bekijken hoe ‘met nieuwe oplossingen al op korte termijn ruimte op het net kan worden gevonden’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan opslag van energie, inzetten van reservecapaciteit en het vormen van ‘energy hubs’ waarin bedrijven capaciteit kunnen uitwisselen en optimaliseren.

De taskforce is onderdeel van een nieuw programma van de Energy Board voor het havengebied, dat zich richt op snellere uitbreiding en beter gebruik van netcapaciteit. Daarbij wordt ingezet op sneller bouwen, beter plannen en meer flexibele capaciteit en afname door gebruik van data.

Voor die laatste doelstelling is eind vorig jaar in Rotterdam het Data Safe House opgericht. Daarin kunnen bedrijven vertrouwelijke informatie uitwisselen over hun toekomstige behoefte aan energie-aansluitingen, zonder dat die op straat komt te liggen. Die aanpak is echter gericht op de middellange termijn en lijkt voor de huidige krapte weinig soelaas te kunnen bieden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement