Winst Havenbedrijf Antwerpen stijgt 62%

Jaarcijfers

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft 2014 afgesloten met een winst van 88,7 miljoen euro. De haven heeft daarmee een winststijging van 62% behaald. In 2013 werd 54,6 miljoen euro verdiend.

De omzet van de haven steeg van van 275,4 miljoen euro in 2013 naar 284,9 miljoen euro over het afgelopen jaar.

De stijging in omzet is te wijten aan de toename van de behandelde ladingvolumes en de totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen. De haven boekte vorig jaar een overslagrecord van 199 miljoen ton, een stijging van 4,3% ten opzichte van een jaar eerder. Maar de grotere winst is vooral het resultaat van een sterke reductie aan de kostenzijde van het Havenbedrijf.

Er werden in 2014 minder voorzieningen voor milieurisico’s opgenomen dan in 2013, toen bedroeg die voorziening nog 43,4 miljoen euro terwijl dit in 2014 maar 18,8 miljoen euro bedroeg. Ook de voorziening voor baggerwerkzaamheden van de vaarweg is volgens het Havenbedrijf gedaald, maar een bedrag wordt hierbij niet genoemd. De personeelskosten daalden met 1,4%. Dat komt door een daling in het aantal fte’s die met 2,5% daalde van 1654 naar 184 fte eind 2014. ‘Het aantal personeelsleden in operationele en service diensten nam af, vooral omwille van bedrijfsherstructureringen’, schrijft het Havenbedrijf in een verklaring. ‘Aangezien er werd geopteerd om natuurlijke vertrekkers niet of minder te vervangen, ging deze evolutie niet gepaard met naakte ontslagen. Voor andere personeelsleden werd en wordt via heroriëntering een oplossing binnen het bedrijf gezocht.’

Het Havenbedrijf gaf afgelopen jaar 10 miljoen euro uit aan het verdiepen van de Noordzeeterminal om zo de weg vrij te maken voor de groter geworden containerschepen. Het water wordt tot 17 meter uitgediept zodat de containerreuzen als de ‘MSC Oscar’ nog precies een meter vrij hebben onder kiel, wanneer zij vol beladen zijn.

De financiële opbrengsten bedroegen over 2014 338,4 miljoen euro. Dit komt doordat er winst is geboekt bij de verkoop van een aantal beleggingsproducten. Van de 88,7 miljoen euro winst wordt 21,3 miljoen als dividend uitgeleerd, de rest wordt toegevoegd aan de reserves van het Havenbedrijf.

Winst Havenbedrijf Antwerpen stijgt 62% | NT

Winst Havenbedrijf Antwerpen stijgt 62%

Jaarcijfers

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft 2014 afgesloten met een winst van 88,7 miljoen euro. De haven heeft daarmee een winststijging van 62% behaald. In 2013 werd 54,6 miljoen euro verdiend.

De omzet van de haven steeg van van 275,4 miljoen euro in 2013 naar 284,9 miljoen euro over het afgelopen jaar.

De stijging in omzet is te wijten aan de toename van de behandelde ladingvolumes en de totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen. De haven boekte vorig jaar een overslagrecord van 199 miljoen ton, een stijging van 4,3% ten opzichte van een jaar eerder. Maar de grotere winst is vooral het resultaat van een sterke reductie aan de kostenzijde van het Havenbedrijf.

Er werden in 2014 minder voorzieningen voor milieurisico’s opgenomen dan in 2013, toen bedroeg die voorziening nog 43,4 miljoen euro terwijl dit in 2014 maar 18,8 miljoen euro bedroeg. Ook de voorziening voor baggerwerkzaamheden van de vaarweg is volgens het Havenbedrijf gedaald, maar een bedrag wordt hierbij niet genoemd. De personeelskosten daalden met 1,4%. Dat komt door een daling in het aantal fte’s die met 2,5% daalde van 1654 naar 184 fte eind 2014. ‘Het aantal personeelsleden in operationele en service diensten nam af, vooral omwille van bedrijfsherstructureringen’, schrijft het Havenbedrijf in een verklaring. ‘Aangezien er werd geopteerd om natuurlijke vertrekkers niet of minder te vervangen, ging deze evolutie niet gepaard met naakte ontslagen. Voor andere personeelsleden werd en wordt via heroriëntering een oplossing binnen het bedrijf gezocht.’

Het Havenbedrijf gaf afgelopen jaar 10 miljoen euro uit aan het verdiepen van de Noordzeeterminal om zo de weg vrij te maken voor de groter geworden containerschepen. Het water wordt tot 17 meter uitgediept zodat de containerreuzen als de ‘MSC Oscar’ nog precies een meter vrij hebben onder kiel, wanneer zij vol beladen zijn.

De financiële opbrengsten bedroegen over 2014 338,4 miljoen euro. Dit komt doordat er winst is geboekt bij de verkoop van een aantal beleggingsproducten. Van de 88,7 miljoen euro winst wordt 21,3 miljoen als dividend uitgeleerd, de rest wordt toegevoegd aan de reserves van het Havenbedrijf.