Ook wijst hij erop dat de Chinese fabrieken onder druk van de crisis langer gesloten bleven dan gebruikelijk rondom het Chinese Nieuwjaar. Verder wijst hij op onzekerheden rond de invoering van de zwavelcap aan het begin van het jaar, de ontwikkeling van de bunkerprijzen en vrachttarieven in combinatie met zwakkere macro-economische omstandigheden. Al met al geeft de groep voor het hele jaar een resultaatverwachting (ebitda) van 5,5 miljard dollar af. Analisten hadden gemiddeld op 5,9 miljard gerekend.

‘Solide startpunt’

Uit het kwartaalbericht blijkt dat Maersk in de laatste drie maanden van het jaar op zijn ‘voortgezette activiteiten’ een nettowinst van 29 miljoen dollar heeft gemaakt. Vorig jaar was dat 65 miljoen dollar. Over het hele jaar 2019 meldt Maersk een winst van 509 miljoen dollar, een sterke verbetering ten opzichte van het verlies van 755 miljoen in 2018. 

Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde met 14% tot 5,7 miljard in dollar. De omzet daalde licht van 39,3 miljard tot 38,9 miljard dollar. Skou zegt dat het concern de winstgevendheid en cashflow heeft verbeterd ondanks zwakkere marktomstandigheden.

Hij spreekt van een ‘solide startpunt voor 2020 om ons aanbod binnen de containerlogistiek verder uit te breiden en de marktuitdagingen aan te gaan die er duidelijk zijn’. Ook wijst hij erop dat voor 3,3 miljard dollar aan schuld is afgelost.

Costa Rica

In de divisie Ocean, ofwel de containervaart, steeg het bedrijfsresultaat met 15% tot 4,4 miljard dollar. De omzet bedroeg 28,4 miljard dollar en het vervoerde volume daalde licht tot 26,6 miljoen teu. De kosten per eenheid daalden met 1,7% als gevolg van verbeteringen in capaciteitsbeheer en wisselkoersontwikkelingen, aldus Maersk.

Bij Logistics & Services steeg het resultaat met 24% tot 238 miljoen dollar. De omzet daalde van 6,1 naar 6,0 miljoen dollar door een afname van zowel de expeditie-activiteiten als van zee- en luchtvracht. Dat werd deels gecompenseerd door een toename van de opslag- en distributie-activiteiten.

De divisie Terminals & Towage boekte een stijging van het resultaat van 11% tot 1,1 miljard dollar. De omzet groeide met 3,2% tot 3,9 miljard dollar. Bij de zogenoemde gateway-terminals steeg het resultaat met 17% tot 902 miljoen dollar en de omzet met 4,1% tot 3,2 miljard dollar. Volgens Maersk is de groei vooral te danken aan een uitbreiding van de nieuwe terminal in Moin in Costa Rica.