EU stevent af op rigoureuze CO2-reductie scheepvaart

Klimaatneutraal

De Europese scheepvaart krijgt naar alle waarschijnlijkheid veel strengere CO2-eisen opgelegd dan tot nu toe in de International Maritime Organization (IMO) voor de sector wereldwijd is overeengekomen.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel om de maritieme sector onder het Europese stelsel van emissierechten (ETS) te brengen. Ook een voorstel om de CO2-uitstoot van schepen per mijl veel sneller te reduceren dan de IMO-doelstelling beoogt, kreeg steun. Dit meldt onder meer persbureau Reuters.

Volledig klimaatneutraal

Dat zou betekenen dat de sector in 2050 volledig ‘klimaatneutraal’ moet zijn en dat de uitstoot in 2030 al met de helft teruggedrongen is. Dat gaat veel verder dan de IMO-doelstelling van een reductie van 50% in 2050 ten opzichte van 2008. Vanuit de milieubeweging is veel kritiek op de keus voor dat referentiejaar, omdat de wereldeconomie in 2008 piekte en de CO2-uitstoot dus ook.

De milieucommissie wil met de opbrengsten van de ETS-rechten een maritiem fonds opzetten. Dat moet in de periode 2023-2030 de ontwikkeling ondersteunen van nieuwe technologie om de sector te vergroenen. Te denken valt aan biobrandstoffen en maatregelen om maritieme ecosystemen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Concurrentie

Europese redersorganisaties, waaronder de Nederlandse KVNR, zijn fel tegen wat zij omschrijven als ‘Europese koppen’ op IMO-regelgeving. Ze lopen in Brussel de deur plat in een poging te voorkomen dat Europese rederijen geconfronteerd worden met strengere CO2-eisen dan de concurrentie uit de rest van de wereld.

Maar de Zweedse Jytte Guteland van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, rapporteur voor dit dossier, stelt dat de CO2-emissies van de maritieme sector zonder aanvullende afspraken tot 2050 met 50 tot 250% zullen toenemen. De zaak komt waarschijnlijk in september op de agenda van het voltallige parlement. Als de voorstellen worden aangenomen, volgt nog overleg met de Europese Commissie en de lidstaten.

Trage besluitvorming

De Europese ‘Alleingang’ is mede ingegeven door ergernis over de uiterst trage besluitvorming binnen de IMO, onderdeel van de VN, en het feit dat daar vaak weinig ambitieuze doelstellingen uit voortvloeien. Volgens de Duitse groene Europarlementariër Jutta Paulus is het daarom belangrijk dat Europa ‘klimaat-leiderschap toont, ongeacht eventuele toekomstige IMO-regelgeving’.

EU stevent af op rigoureuze CO2-reductie scheepvaart | NT

EU stevent af op rigoureuze CO2-reductie scheepvaart

Klimaatneutraal

De Europese scheepvaart krijgt naar alle waarschijnlijkheid veel strengere CO2-eisen opgelegd dan tot nu toe in de International Maritime Organization (IMO) voor de sector wereldwijd is overeengekomen.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel om de maritieme sector onder het Europese stelsel van emissierechten (ETS) te brengen. Ook een voorstel om de CO2-uitstoot van schepen per mijl veel sneller te reduceren dan de IMO-doelstelling beoogt, kreeg steun. Dit meldt onder meer persbureau Reuters.

Volledig klimaatneutraal

Dat zou betekenen dat de sector in 2050 volledig ‘klimaatneutraal’ moet zijn en dat de uitstoot in 2030 al met de helft teruggedrongen is. Dat gaat veel verder dan de IMO-doelstelling van een reductie van 50% in 2050 ten opzichte van 2008. Vanuit de milieubeweging is veel kritiek op de keus voor dat referentiejaar, omdat de wereldeconomie in 2008 piekte en de CO2-uitstoot dus ook.

De milieucommissie wil met de opbrengsten van de ETS-rechten een maritiem fonds opzetten. Dat moet in de periode 2023-2030 de ontwikkeling ondersteunen van nieuwe technologie om de sector te vergroenen. Te denken valt aan biobrandstoffen en maatregelen om maritieme ecosystemen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Concurrentie

Europese redersorganisaties, waaronder de Nederlandse KVNR, zijn fel tegen wat zij omschrijven als ‘Europese koppen’ op IMO-regelgeving. Ze lopen in Brussel de deur plat in een poging te voorkomen dat Europese rederijen geconfronteerd worden met strengere CO2-eisen dan de concurrentie uit de rest van de wereld.

Maar de Zweedse Jytte Guteland van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, rapporteur voor dit dossier, stelt dat de CO2-emissies van de maritieme sector zonder aanvullende afspraken tot 2050 met 50 tot 250% zullen toenemen. De zaak komt waarschijnlijk in september op de agenda van het voltallige parlement. Als de voorstellen worden aangenomen, volgt nog overleg met de Europese Commissie en de lidstaten.

Trage besluitvorming

De Europese ‘Alleingang’ is mede ingegeven door ergernis over de uiterst trage besluitvorming binnen de IMO, onderdeel van de VN, en het feit dat daar vaak weinig ambitieuze doelstellingen uit voortvloeien. Volgens de Duitse groene Europarlementariër Jutta Paulus is het daarom belangrijk dat Europa ‘klimaat-leiderschap toont, ongeacht eventuele toekomstige IMO-regelgeving’.