Incidenten met temperatuurgecontroleerde lading waren de afgelopen drie jaar een van de belangrijkste oorzaken van verzekeringsclaims in de transportsector, en menselijke fouten waren daar in een meerderheid van de gevallen debet aan, stelt de TT Club.

Communicatiefouten

Het grootste probleem in de sector is de communicatiefouten, zo heeft de transportverzekeraar berekend. In 29% van de schadegevallen in de temperatuurgecontroleerde bevoorradingsketen ontstaat het euvel doordat de verantwoordelijke partijen informatie niet goed aan elkaar hebben doorgegeven.

In de ergste gevallen worden gegevens reeds in de documentatie foutief genoteerd, waardoor de reefercontainer niet op de juiste temperatuur en/of niet met de juiste ventilatie wordt afgesteld, en het koeltransport dus al tot mislukken is gedoemd nog voordat het eerste duiventrosje of bessenbakje geladen is.

Bij 24% van de incidenten heeft personeel de temperatuur van de reeferapparatuur zelf onjuist afgesteld, en bij 10% van de schadegevallen in de koelketen is domweg verzuimd om de stekker van de apparatuur in het stopcontact te steken.

Funest

Een fout zit in de koelketen in een klein hoekje, constateerden experts die deelnamen aan een door TT Club georganiseerd webinar over deze problematiek, ‘Warm or cold: is it a game?’. De afstelling van de reeferapparatuur luistert zo nauw, dat een kleine afwijking al funest kan zijn voor de kwaliteit van de vervoerde producten.

Carsten Jensen, directeur van Jensen Associates, een consultancybureau gespecialiseerd in perishables, loodste zijn webinarpubliek langs foto’s van rottend fruit en wees erop dat bijvoorbeeld een onhandig geplaatste houten afdekplaat op een stapel fruitdozen er al voor kan zorgen dat het door de koelapparatuur zo zorgvuldig opgebouwde klimaat in de reefercontainer gefrustreerd wordt, met mogelijk bederf tot gevolg.

Door de missers die kunnen worden begaan in de documentatie en bij het laden, is het begin van het transport een cruciaal moment, maar ook de overslagmomenten tijdens het vervoer zijn gevreesde risicofactoren. Dat de stekker even uit het stopcontact moet, brengt niet alleen het risico met zich mee dat vergeten wordt die er terug in te stoppen, het tijdelijk wegvallen van de elektriciteit kan sowieso een bedreiging zijn voor gevoelige producten.

Ondanks de soms moeizame relatie tussen mens en machine, willen reeferklanten graag nog meer hulp krijgen van de apparatuur om schades in de koelketen te beperken. Bij een enquête onder de webinarvolgers was de optie van ‘een betere toegang tot real time data’ het populairst. Ook gaven de belangstellenden aan graag meer mogelijkheden te willen om de temperatuur tijdens reefertransporten vanop een afstand te beïnvloeden.

Liefdesverklaring

Die liefdesverklaring aan de reeferapparatuur is volgens de TT Club en de reeferexperts volkomen terecht. In de dagelijkse praktijk is maar in een kwart van de schadegevallen de apparatuur zelf het probleem: 19% van de verzekeringsclaims komt voort uit reeferapparatuur die helemaal de geest geeft en in 7% van de gevallen is sprake van geringere schade aan de apparatuur. Als er bijvoorbeeld structurele schade is aan containerdeuren, kan dat funest zijn voor de lading, aldus Jensen.

Bij 6% van de verzekeringsclaims in de reefersector is de oorzaak ‘hot stuffing’, wat betekent dat de temperatuur van de lading hoger is dan in de bill of lading staat vermeld en dus ook hoger is dan de temperatuur waarop de container staat afgesteld. Het hot stuffen is volgens de deskundigen meestal geen geblunder, maar bewust gedrag. Bedrijven hebben voor bepaalde producten, waaronder bananen en ananassen, meestal niet de middelen beschikbaar om ze af te laten koelen voordat ze de container in gaan, en kiezen er daarom voor om ze dan maar te warm te laden.

Op een beperkt aantal plekken in de wereld is wél infrastructuur beschikbaar voor het vooraf koelen van deze producten, maar in verreweg de meeste gevallen nemen rederijen in de praktijk de gok en nemen ze de lading op een te hoge temperatuur toch gewoon mee. Als de rederijen al te streng zouden toezien op het ‘hot stuffen’, zouden ze sommige markten niet kunnen bedienen, en in de praktijk overleven de producten de reis meestal toch wel, aldus de reeferexperts.

Vaarschema’s

De ‘practical storage life’ van koelproducten wordt verder nog bedreigd door factoren die buiten de macht liggen van het bedrijfsleven. Barre weersomstandigheden kunnen verschepingen vertragen, reders kunnen hun vaarschema wijzigen en in het ergste geval kunnen schepen zelfs een haven voorbij varen, aldus Jensen.

Na aankomst in de haven kan de douane ook nog eens roet in het eten gooien met tijdrovende controles, constateert hij.

Mike Yarwood, directeur schadepreventie van TT Club, stelt naar aanleiding van de gepresenteerde statistieken dat sommige calamiteiten weliswaar buiten de macht van expediteurs, rederijen en terminaloperators liggen, ‘maar als de vraag naar verpakt vervoer van perishables blijft groeien, is het van vitaal belang dat de transportverbindingen in de keten beter geïnformeerd raken over alle relevante processen, zodat de gezamenlijke prestaties van alle betrokkenen verbeterd kunnen worden.’