Dat zijn redersorganisatie International Chamber of Shipping (ICS) en transportvakbond International Transport Workers’ Federation (ITF) overeengekomen. De komende jaren gaat het minimumloon stapsgewijs omhoog tot 673 dollar in 2025. Dat komt neer op een jaarlijkse loonsverbetering van ongeveer 1%.

Dat loon geldt voor een AB, wat staat voor able bodied (seaman), een term die dateert uit de zeiltijd en overeenkomt met matroos of gezel. Tijdens verlof heeft een AB volgens de nieuwe loontabel volgend jaar recht op een vergoeding van 53,42 dollar per maand.

Officiersrangen

Voor de officiersrangen liggen de minima hoger. Zo hebben zowel de tweede stuurman als de tweede werktuigkundige volgens de huidige tabel recht op minimaal 1117 dollar per maand en de gezagvoerder op 2160 dollar. Opvallend is overigens het verschil tussen de hoofdwerktuigkundige en de eerste stuurman: 1963 tegen 1494 dollar.

De onderhandelingen tussen werkgevers in de zeevaart en maritieme vakbonden worden gevoerd onder toezicht van de International Labour Organization (ILO, onderdeel van de VN) en zijn daardoor wereldwijd bindend. Niettemin komt het regelmatig voor dat rederijen zich niet houden aan het minimumloon. De scheepvaart is overigens de enige sector met een wereldwijd geldend minimumloon.

Win-win

Woordvoerder Charles Darr van de redersgroep omschrijft het akkoord als ‘een win-winsituatie voor zowel reders als zeevarenden’. Volgens hem zorgt het voor ‘evenwicht tussen het belonen van de onbezongen helden van de pandemie en hun ongelooflijke bijdragen aan de wereldeconomie enerzijds en de vele uitdagingen waarmee rederijen worden geconfronteerd anderzijds’.

Ook Mark Dickinson van de nautisch vakbond Nautilus International en woordvoerder van de groep zeevarenden toonde zich zeer tevreden. Volgens hem is de overeenkomst ‘een erkenning van de enorme offers en professionaliteit van de mannen en vrouwen die op zee werken’. Verder sprak hij van ‘een collectieve mijlpaal’ en ziet hij ernaar uit om ‘met sociale partners te blijven samenwerken om de financiële stabiliteit voor zeevarenden in de wereld te waarborgen’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement