Na een conferentie van bijna een week van het zogenoemde Marine Environment Protection Committee  van de IMO is besloten dat ‘in óf rond’ 2050 netto nul uitstoot door de zeescheepvaart moet zijn gerealiseerd. De Nederlandse redersvereniging KVNR is ‘positief’, al had die graag ‘een scherpere formulering van de deadline’ gezien.

De uitkomst betekent een overwinning voor landen die op de rem hebben getrapt, met China voorop en groep ontwikkelingslanden in zijn kielzog. De meeste Westerse landen hadden ingezet op een emissieloze scheepvaart ín 2050. Behalve de deadline is het verschil dat bij ‘netto nul’ nog wel broeikasgassen kunnen worden uitgestoten, wat gecompenseerd moet worden. Bij emissieloos is dit niet het geval.

Klimaatspecialist Nick Lurkin van de KVNR vindt het ‘wel begrijpelijk dat waar nodig wat meer flexibiliteit wordt geboden om aan de net zero doelstelling te kunnen voldoen’. Het belangrijkste was volgens hem om zo snel mogelijk een doelstelling voor netto nul vast te stellen: ‘Dat is nu gelukt. Dit is wereldwijd het eerste sectorspecifieke klimaatakkoord en dus een historisch moment’.

Naast de uitfasering van broeikasgassen zijn er tussentijdse ‘checkpoints’ afgesproken van tenminste 20% absolute reductie in 2030 en tenminste 70% absolute reductie in 2040, beide ten opzichte van 2008. Onderliggende maatregelen, waaronder een wereldwijde brandstofheffing om die doelen te halen, worden de komende anderhalf jaar verder uitgewerkt en besproken. Die zou in het voorjaar van 2027 ingevoerd moeten worden. Binnen de EU wordt zo’n heffing volgend jaar al van kracht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement