Industriecluster Rotterdam-Moerdijk zet in op waterstof

Klimaatakkoord

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk wil inzetten op elektrificatie, het gebruik van waterstof en het afvangen van CO2 om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit de bijdrage aan de Klimaattafel Industrie. Elektrificatie en het gebruik van waterstof vormen volgens het industriecluster ‘de hoekstenen van een nieuw systeem voor energie en grondstoffen’. Omdat er de komende jaren […]

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk wil inzetten op elektrificatie, het gebruik van waterstof en het afvangen van CO2 om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit de bijdrage aan de Klimaattafel Industrie.

Elektrificatie en het gebruik van waterstof vormen volgens het industriecluster ‘de hoekstenen van een nieuw systeem voor energie en grondstoffen’. Omdat er de komende jaren vooralsnog gebruik gemaakt moet worden van blauwe waterstof, waarbij de energie wordt gewonnen uit aardgas, acht het cluster het afvangen en de opslag van CO2 in lege gasvelden noodzakelijk om aan de CO2-doelstellingen te voldoen.

Groene waterstof

Na 2030 kan er dan steeds meer worden ingezet op ‘groene waterstof’, waarbij de energie via elektrolyse wordt gewonnen uit bijvoorbeeld offshore wind. Dat is tot die tijd te duur en de schaalvergroting is nog onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. ‘Bij de huidige stand der techniek is het voor de industrie niet opportuun om deze verduurzamingsoptie al voor 2030 te gaan uitwerken. Maar onderzoek, pilots en schaalvergroting worden zeker ondersteund’, aldus het industriecluster.

De regio ziet daarom de komende jaren meer in een combinatiestrategie van blauwe en groene waterstof. De uitrol van blauwe waterstof in combinatie met het afvangen en opslaan van CO2 zorgt dat er snel een grotere markt voor waterstof ontstaat. Dat bevordert de ontwikkeling van de waterstofeconomie en de industrie hoeft niet te wachten op het volwassen worden van de groene variant. Na 2030 zou er dan overgeschakeld kunnen worden.

Waterstofproductie

Als die route gevolgd zou worden, verwacht de industrie geen rekening te hoeven houden met het tempo van de bouw van windmolenparken en de ontwikkeling van elektrolyse. Na 2030 zou dan ook de waterstofproductie op zee in zicht komen. Die wordt bijvoorbeeld opgewekt via offshore wind en per pijpleiding aan land gebracht. Ook import van waterstof per schip vanuit zonneparken in overzeese gebieden wordt gezien als een potentiële optie.

De vijf regionale werkgroepen hebben hun input geleverd aan de landelijke Klimaattafel Industrie voor het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Vooral het belang van de regio stond voorop bij dit regionale overleg, schrijft Allard Castelein, voorzitter van de werkgroep Rotterdam-Moerdijk. Wel vraagt het cluster om een langdurig stabiel investeringsklimaat en dito regelgeving. Ook kan een aanvullende CO2-prijs in Europa een optie zijn ‘indien dat geldt voor alle bedrijven en er geen weglek optreedt’. Verder pleiten de partijen voor investeringen in de benodigde infrastructuren op nationaal niveau.

Aardgas en restgassen

Het haven-industriegebied Rotterdam-Moerdijk bestaat uit 5 olieraffinaderijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven. Bijna de helft van het huidige energiegebruik komt uit aardgas. De andere helft is afkomstig van de restgassen van de raffinaderijen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Industriecluster Rotterdam-Moerdijk zet in op waterstof | NT

Industriecluster Rotterdam-Moerdijk zet in op waterstof

Klimaatakkoord

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk wil inzetten op elektrificatie, het gebruik van waterstof en het afvangen van CO2 om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit de bijdrage aan de Klimaattafel Industrie. Elektrificatie en het gebruik van waterstof vormen volgens het industriecluster ‘de hoekstenen van een nieuw systeem voor energie en grondstoffen’. Omdat er de komende jaren […]

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk wil inzetten op elektrificatie, het gebruik van waterstof en het afvangen van CO2 om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit de bijdrage aan de Klimaattafel Industrie.

Elektrificatie en het gebruik van waterstof vormen volgens het industriecluster ‘de hoekstenen van een nieuw systeem voor energie en grondstoffen’. Omdat er de komende jaren vooralsnog gebruik gemaakt moet worden van blauwe waterstof, waarbij de energie wordt gewonnen uit aardgas, acht het cluster het afvangen en de opslag van CO2 in lege gasvelden noodzakelijk om aan de CO2-doelstellingen te voldoen.

Groene waterstof

Na 2030 kan er dan steeds meer worden ingezet op ‘groene waterstof’, waarbij de energie via elektrolyse wordt gewonnen uit bijvoorbeeld offshore wind. Dat is tot die tijd te duur en de schaalvergroting is nog onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. ‘Bij de huidige stand der techniek is het voor de industrie niet opportuun om deze verduurzamingsoptie al voor 2030 te gaan uitwerken. Maar onderzoek, pilots en schaalvergroting worden zeker ondersteund’, aldus het industriecluster.

De regio ziet daarom de komende jaren meer in een combinatiestrategie van blauwe en groene waterstof. De uitrol van blauwe waterstof in combinatie met het afvangen en opslaan van CO2 zorgt dat er snel een grotere markt voor waterstof ontstaat. Dat bevordert de ontwikkeling van de waterstofeconomie en de industrie hoeft niet te wachten op het volwassen worden van de groene variant. Na 2030 zou er dan overgeschakeld kunnen worden.

Waterstofproductie

Als die route gevolgd zou worden, verwacht de industrie geen rekening te hoeven houden met het tempo van de bouw van windmolenparken en de ontwikkeling van elektrolyse. Na 2030 zou dan ook de waterstofproductie op zee in zicht komen. Die wordt bijvoorbeeld opgewekt via offshore wind en per pijpleiding aan land gebracht. Ook import van waterstof per schip vanuit zonneparken in overzeese gebieden wordt gezien als een potentiële optie.

De vijf regionale werkgroepen hebben hun input geleverd aan de landelijke Klimaattafel Industrie voor het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Vooral het belang van de regio stond voorop bij dit regionale overleg, schrijft Allard Castelein, voorzitter van de werkgroep Rotterdam-Moerdijk. Wel vraagt het cluster om een langdurig stabiel investeringsklimaat en dito regelgeving. Ook kan een aanvullende CO2-prijs in Europa een optie zijn ‘indien dat geldt voor alle bedrijven en er geen weglek optreedt’. Verder pleiten de partijen voor investeringen in de benodigde infrastructuren op nationaal niveau.

Aardgas en restgassen

Het haven-industriegebied Rotterdam-Moerdijk bestaat uit 5 olieraffinaderijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven. Bijna de helft van het huidige energiegebruik komt uit aardgas. De andere helft is afkomstig van de restgassen van de raffinaderijen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement