Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt vijfhonderd meter lang, zeventig meter breed en achttien meter diep.

Uitgraven

De grote hoeveelheid zand, ruim zeven miljoen kruiwagens vol, wordt naar een locatie op de Noordzee gebracht. Het baggeren van het zand vindt binnen de wanden van de kolk plaats met een zogenaamde snijkopzuiger. Deze baggert het zand op, waarna een mengsel van het zand met water via een lange, deels drijvende persleiding naar een sproeiponton wordt getransporteerd.

Dit ponton, wat in het toeleidingskanaal voor de Noordersluis ligt, heeft de functie om het zand nauwkeurig in een speciaal voor dit doel verdiept deel van de vaarweg te storten.

Vervolgens zuigt een sleephopperzuiger het zand vanuit de verdieping op en brengt dit naar een speciaal aangewezen verspreidingslocatie ongeveer dertien kilometer uit de kust. Tijdens de werkzaamheden kunnen in- en uitgaande schepen ongehinderd de Noordersluis gebruiken.

Geen hinder

De baggerwerkzaamheden gaan 24/7 door en duren naar verwachting tot medio september. De omgeving ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.