Overslag Rotterdam daalt fors, maar minder dan gevreesd

Halfjaarcijfers

De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste helft van het jaar ten opzichte van vorig jaar met 9,1% gedaald tot  218,9 miljoen ton. De containeroverslag daalde met 7% tot zeven miljoen teu.

De door topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam (HbR) gevreesde daling van 20 tot 30% in het tweede kwartaal is daarmee uitgebleven. In het eerste kwartaal daalde de overslag ongeveer evenveel, met 9,3%. Volgens Castelein is de ‘ontwrichtende impact’ van de coronapandemie de belangrijkste oorzaak van de forse achteruitgang.

On-Rotterdams

Hij noemt het positief dat de overslagvolumes in het tweede kwartaal minder ongunstig uitpakten dan werd verwacht. Volgens hem is het ‘on-Rotterdams om bij de pakken neer te zitten’. Hij zegt verder dat het Havenbedrijf heeft geïnventariseerd welke publiek-private investeringsprojecten kunnen worden versneld om de impact van de coronacrisis te beperken ‘en het verduurzamen van de economie een kickstart te geven’. 

De containeroverslag liet in tonnen een afname zien van 3,3%, wat 2,5 miljoen ton minder lading betekent. Volgens HbR hebben rederijen in mei en juni tot 20% van alle diensten geschrapt. De daling in volume was minder sterk vanwege toegenomen callsizes van schepen die Rotterdam aandeden. Het aantal lege containers daalde fors doordat de import vanuit Azië daalde terwijl de export juist steeg.

Breakbulk

Het segment breakbulk liet een daling zien van 11%. De overslag van ro/ro-lading daalde met 12%. De voornaamste daling vond volgens HbR aan het begin van het tweede kwartaal plaats, toen de lockdown in het grootste deel van West-Europa van kracht was. Tegen het eind van het kwartaal stegen de volumes weer.

De overslag van droog massagoed kelderde met bijna 20% tot 30,8 miljoen ton. Volumedalingen waren er vooral in de overslag van ijzererts en schroot (-22%) en kolen (-34%). Volgens HbR is de vraag naar staal door het stilleggen van productie in de auto-industrie en de bouw vanaf maart fors gedaald. 

Kolen en biomassa

Een lage gasprijs zorgde ervoor dat er meer gas en minder kolen werden gebruikt voor energieopwekking. Daarnaast was er een toename van de beschikbare windenergie door weersomstandigheden waardoor bijschakelen van kolencentrales minder nodig was. De overslag van biomassa verdubbelde doordat de bijstook in energiecentrales verder groeide.

Er werd 99,8 miljoen ton nat massagoed overgeslagen, circa tien miljoen ton minder dan in de eerste helft van 2019, een daling van ruim 9%. De overslag van olieproducten, vooral brandstoffen, daalde sterk, met 22%. Bij ruwe olie was de teruggang gering (-4%) terwijl de overslag van LNG een lichte toename (+2,6%) liet zien.

Minerale olieproducten

De overslag van overig nat massagoed bleef in het eerste halfjaar op hetzelfde niveau als vorig jaar. Binnen de categorie minerale olieproducten betrof de afname vooral stookolie. De overslag van ruwe olie daalde voornamelijk als gevolg van vraaguitval, zegt het Havenbedrijf. Enkele grote raffinaderijen draaiden daardoor op een lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk.

Ondanks de forse volumedaling namen de inkomsten met 0,7% toe tot 360,4 miljoen euro. Volgens de havenbeheerder kwam dat door een toename van de inkomsten uit huurcontracten. De operationele lasten waren 3,5% hoger in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar, voornamelijk door hogere exploitatie- en overige lasten veroorzaakt door enkele eenmalige effecten. De personeelslasten daalden met 1,8 miljoen.

Resultaat

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen over de eerste helft van 2020 daalde met 4,8% tot 128,4 miljoen euro. Na belastingen kwam het resultaat uit op 98,1 miljoen euro. De bruto investeringen bedroegen 136,4 miljoen euro. Havenbedrijf Rotterdam zegt er bewust voor te kiezen tijdens de coronacrisis te blijven investeren.

De belangrijkste investeringen voor het eerste zijn de aanleg van het Theemswegtracé in de Betuweroute, de aanleg van de Container Exchange Route en de uitbreiding van Maasvlakte Plaza. Het investeringsbedrag voor heel 2020 komt naar verwachting rond de 338 miljoen van vorig jaar uit.

Bekijk de videoboodschap van ceo Allard Castelein over de halfjaarcijfers:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Overslag Rotterdam daalt fors, maar minder dan gevreesd | NT

Overslag Rotterdam daalt fors, maar minder dan gevreesd

Halfjaarcijfers

De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste helft van het jaar ten opzichte van vorig jaar met 9,1% gedaald tot  218,9 miljoen ton. De containeroverslag daalde met 7% tot zeven miljoen teu.

De door topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam (HbR) gevreesde daling van 20 tot 30% in het tweede kwartaal is daarmee uitgebleven. In het eerste kwartaal daalde de overslag ongeveer evenveel, met 9,3%. Volgens Castelein is de ‘ontwrichtende impact’ van de coronapandemie de belangrijkste oorzaak van de forse achteruitgang.

On-Rotterdams

Hij noemt het positief dat de overslagvolumes in het tweede kwartaal minder ongunstig uitpakten dan werd verwacht. Volgens hem is het ‘on-Rotterdams om bij de pakken neer te zitten’. Hij zegt verder dat het Havenbedrijf heeft geïnventariseerd welke publiek-private investeringsprojecten kunnen worden versneld om de impact van de coronacrisis te beperken ‘en het verduurzamen van de economie een kickstart te geven’. 

De containeroverslag liet in tonnen een afname zien van 3,3%, wat 2,5 miljoen ton minder lading betekent. Volgens HbR hebben rederijen in mei en juni tot 20% van alle diensten geschrapt. De daling in volume was minder sterk vanwege toegenomen callsizes van schepen die Rotterdam aandeden. Het aantal lege containers daalde fors doordat de import vanuit Azië daalde terwijl de export juist steeg.

Breakbulk

Het segment breakbulk liet een daling zien van 11%. De overslag van ro/ro-lading daalde met 12%. De voornaamste daling vond volgens HbR aan het begin van het tweede kwartaal plaats, toen de lockdown in het grootste deel van West-Europa van kracht was. Tegen het eind van het kwartaal stegen de volumes weer.

De overslag van droog massagoed kelderde met bijna 20% tot 30,8 miljoen ton. Volumedalingen waren er vooral in de overslag van ijzererts en schroot (-22%) en kolen (-34%). Volgens HbR is de vraag naar staal door het stilleggen van productie in de auto-industrie en de bouw vanaf maart fors gedaald. 

Kolen en biomassa

Een lage gasprijs zorgde ervoor dat er meer gas en minder kolen werden gebruikt voor energieopwekking. Daarnaast was er een toename van de beschikbare windenergie door weersomstandigheden waardoor bijschakelen van kolencentrales minder nodig was. De overslag van biomassa verdubbelde doordat de bijstook in energiecentrales verder groeide.

Er werd 99,8 miljoen ton nat massagoed overgeslagen, circa tien miljoen ton minder dan in de eerste helft van 2019, een daling van ruim 9%. De overslag van olieproducten, vooral brandstoffen, daalde sterk, met 22%. Bij ruwe olie was de teruggang gering (-4%) terwijl de overslag van LNG een lichte toename (+2,6%) liet zien.

Minerale olieproducten

De overslag van overig nat massagoed bleef in het eerste halfjaar op hetzelfde niveau als vorig jaar. Binnen de categorie minerale olieproducten betrof de afname vooral stookolie. De overslag van ruwe olie daalde voornamelijk als gevolg van vraaguitval, zegt het Havenbedrijf. Enkele grote raffinaderijen draaiden daardoor op een lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk.

Ondanks de forse volumedaling namen de inkomsten met 0,7% toe tot 360,4 miljoen euro. Volgens de havenbeheerder kwam dat door een toename van de inkomsten uit huurcontracten. De operationele lasten waren 3,5% hoger in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar, voornamelijk door hogere exploitatie- en overige lasten veroorzaakt door enkele eenmalige effecten. De personeelslasten daalden met 1,8 miljoen.

Resultaat

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen over de eerste helft van 2020 daalde met 4,8% tot 128,4 miljoen euro. Na belastingen kwam het resultaat uit op 98,1 miljoen euro. De bruto investeringen bedroegen 136,4 miljoen euro. Havenbedrijf Rotterdam zegt er bewust voor te kiezen tijdens de coronacrisis te blijven investeren.

De belangrijkste investeringen voor het eerste zijn de aanleg van het Theemswegtracé in de Betuweroute, de aanleg van de Container Exchange Route en de uitbreiding van Maasvlakte Plaza. Het investeringsbedrag voor heel 2020 komt naar verwachting rond de 338 miljoen van vorig jaar uit.

Bekijk de videoboodschap van ceo Allard Castelein over de halfjaarcijfers:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement