Onder de streep kon er door een buitengewoon resultaat van 2,8 miljoen euro, dat niet nader wordt toegelicht, een nettoverlies van 211.679 euro worden bijgeschreven in de boeken. In 2019 lag dat verlies nog op 5,7 miljoen euro.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een bedrag van bijna 1 miljoen euro aan huur-en leaseverplichtingen niet in de balans over 2020 zijn opgenomen. Ook ontbreekt een onafhankelijk accountantsonderzoek van de jaarrekening over 2020, waardoor aan de betrouwbaarheid van de cijfers kan worden getwijfeld. Volgens de directie is dat toe te schrijven aan het feit dat die nog niet is afgerond.

Risico’s

De Ter Haak Groep werd medio 2020 sterk gedecimeerd door het afstoten van de kernbedrijven BCA Intermodal en overslagbedrijf United Stevedores Amsterdam (USA). Reden voor die verkoop was de precaire vermogenspositie van de vennootschap, die ‘risico’s met betrekking tot het voortbestaan van de onderneming’ met zich meebrachten, valt in de jaarrekening te lezen.

USA en BCA werden via ‘activa/passiva transactie’ overgenomen door concurrent TMA Logistics, blijkt verder uit de boeken. Door het afstoten van de twee kernbedrijven zag Ter Haak Beheer behalve de schulden de omzet met bijna 80% teruglopen van 10,7 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Tegenover die sterk gereduceerde inkomsten stond een totaal van 5,4 miljoen euro aan bedrijfslasten in 2020, wat het negatieve resultaat verklaart van het Amsterdamse bedrijf.

Negatief groepsvermogen

De Ter Haak Groep bestaat na het afscheid van de kernactiviteit blijkens de geconsolideerde jaarrekening nog uit de dochterbedrijven Ter Haak Management, Container Company Amsterdam en onderhoudsbedrijf Container Service Amsterdam. In totaal werken er blijkens het jaarverslag bij de drie werkmaatschappijen nog zo’n 23 fte vorig jaar, tegen 61 in 2019.

Door het verlies in 2020 is het negatief groepsvermogen verder toegenomen en ligt op ruim 7,5 miljoen euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement