Beelen had het gebruik van zijn ADM-haven als ligplaats voor kegelschepen en duwbakken door de gemeente verboden om zijn ambitieuze plannen voor een luxe zeiljachtcampus en prestigieuze scheepswerf te realiseren, maar volgens de rechter betreft het ‘openbaar water’ en heeft Larendael het gewone gebruik, waaronder het aanmeren van schepen door het Havenbedrijf, maar te dulden. Van enig onrechtmatig handelen, zoals Beelen claimde, is volgens de rechter geen sprake. De ondernemer moet de aanlegplekken gedogen op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

Erfpacht

De Amsterdamse voorzieningenrechter had in het vonnis nog meer slecht nieuws voor Beelen, die in augustus voor 86 miljoen euro het ADM-terrein aankocht. Niet alleen mogen de binnenvaarttankers en duwbakken gewoon blijven, ook is het maar de vraag of Beelen zijn centrum voor superjachten überhaupt kan realiseren in de Amsterdamse haven. Een deel van de terreinen die daarvoor nodig zijn, is immers eigendom van de gemeente Amsterdam en verder in erfpacht gegeven bij het Havenbedrijf, oordeelde de rechter.

Het is daarbij ‘nog bepaald geen uitgemaakte zaak’ dat Larendael enig recht kan doen gelden op deze terreinen. De kleine lettertjes in de notariële koopakte uit 1970 van het oude ADM, waarop Beelen zijn claim op deze terreinen baseert, is dat zeker niet, aldus de magistraat. Zo was het recht van ADM om een kademuur te bouwen ‘een persoonlijk recht’ van de scheepswerf en kan Larendael als nieuwe eigenaar van het terrein ‘hieraan geen rechten ontlenen’.

Versnipperaar

Het is volgens de voorzieningenrechter ‘zeer de vraag’ of Larendael zonder privaatrechtelijke en publiekrechtelijke toestemming van de gemeente en het Havenbedrijf Amsterdam ‘de plannen die zij thans voor ogen heeft, zal kunnen uitvoeren’.

Of daarmee de ambitieuze plannen van Beelen in de haven de versnipperaar in kunnen, liet de rechtbank in het midden, maar het komt de voorzieningenrechter ‘raadzaam voor’ dat Beelen ‘iets minder hard van stapel gaat lopen’ en ‘eerst eens rustig met de gemeente en het Havenbedrijf in gesprek gaat’. Of dat dringend advies wordt opgevolgd, is nog onduidelijk. Zo heeft Beelen ook nog een schadeclaim van 130 miljoen euro neergelegd bij de gemeente en het Havenbedrijf voor onder meer misgelopen inkomsten uit het verleden als gevolg van de jarenlang bezetting van het ADM-terrein door krakers.

Zie verder: Beelen blijft degens nog wel even kruisen met Haven Amsterdam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement