Komend jaar worden in de havens van Amsterdam en Rotterdam extra inspecteurs opgeleid om specifieke voorwas- en zwavelinspecties te doen, meldt de ILT. De inspecteurs controleren of tankschepen de regels op het gebied van voorwassen, de zogeheten prewashes, van ladingtanks naleven.

Zeeschepen die bepaalde vloeibare stoffen vervoeren moeten na het lossen hun ladingtanks voorwassen. Het verontreinigde waswater dat daarbij ontstaat, moet verplicht worden afgegeven aan wal bij havenontvangstinstallaties. In Rotterdam wordt de controle hierop momenteel al uitgevoerd door het havenbedrijf, in Amsterdam werd dit voorheen door de ILT gedaan.

De reden voor het opvoeren van de controles is de nieuwe wetgeving rond het afgeven van waswater. Lang niet altijd wordt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen nageleefd. De verscherping volgt namelijk ook op de recente constatering door de ILT dat meer schepen varen met een vervuild scheepsdek na het laden en lossen bij Tata Steel, wat een teken kan zijn van illegale lozingen.

Snuffelpalen voor zwavel

Het toezicht op het toegestane zwavelgehalte in scheepsbrandstof wordt eveneens door de havenbedrijven uitgevoerd. Sinds 1 januari 2020 is scheepsbrandstof met meer dan 0,5% zwavel verboden, tenzij een schip een rookgasreinigingssysteem (ook wel scrubber) heeft. Dat wordt onder andere met behulp van een snuffelpaal in de haven en met monitoringsapparatuur in vliegtuigen gecheckt.

Schepen worden risicogestuurd geselecteerd voor inspectie. De resultaten van de controles worden voortaan opgenomen in een centrale Europese databank.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement