Noorman, die al twaalf jaar leiding geeft aan Oram, heeft zich volgens de jury onvermoeid ingezet om de belangen van de Amsterdamse haven en het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen van de regionale en landelijke politiek. Daarbij schoot hij wel eens uit zijn slof. Onder meer toen de gemeente Amsterdam, eigenaar van havenbedrijf, enkele jaren geleden aangaf dat de woningbouw in het oostelijk deel van de haven prioriteit heeft boven de belangen van de haven. Dat was volgens Noorman een oorlogsverklaring aan het adres van de haven.

Houtrakpolder

Ook is Noorman een pleitbezorger voor uitbreiding van de Amsterdamse haven naar het westen richting de Houtrakpolder op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. Dat zou dan volgens de Oram-directeur moeten dienen als compensatie voor het grondverlies aan de oostkant van het havengebied door de ontwikkeling van HavenStad, het ambitieuze woningbouwplan van de gemeente Amsterdam.

De Oram-voorman vindt dat Amsterdam wat betreft woningbouw en het faciliteren van bedrijven ook meer over de gemeentegrenzen heen moet kijken en de samenwerking moet zoeken met omliggende gemeentes aan het Noordzeekanaalgebied.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement