Antwerpen ziet containeroverslag in eerste drie kwartalen 6,8% slinken

Totale overslag -6%

Na negen maanden noteert de haven van Antwerpen en Zeebrugge een totale goederenoverslag van 204,4 miljoen ton. Dat is een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag krimpt in de drie kwartalen met 6,8% in vergelijking met 2022.

Foto: Shutterstock

Port of Antwerp-Bruges schrijft de daling in het containervervoer toe aan de ‘nog steeds onstabiele geopolitieke en economische omstandigheden die wereldwijd zorgen voor een lagere vraag’. De containeroverslag noteert voor de eerste negen maanden van dit jaar een daling van 6,5% in ton en 6,8% in teu ten opzichte van die periode in 2022. De haven meldt geen exacte aantallen in teu. De overige goederenstromen vertonen een wisselend beeld. De cijfers in containeroverslag zijn vergelijkbaar met die van de haven van Rotterdam.

Minder staal en kolen

Conventioneel stukgoed neemt in drie kwartalen een duik van 18,6%, waarmee het overslagvolume weer in lijn komt met de cijfers van voor 2020. 2022 werd dan juist gekenmerkt door een post-covid opleving. Door een afname van de Europese staalproductie en een lagere vraag, daalt de overslag van staal met 17,6%, naar opgave van de haven is staal de belangrijkste goederengroep binnen het segment.

Het droge bulksegment daalt met 14,6%. De overslag van meststoffen, de grootste productgroep binnen droge bulk, daalt na negen maanden met 24,2%. Sinds de zomer toont deze groep echter wel een stijgende lijn, waarvan de haven verwacht dat deze ook in het laatste kwartaal aanhoudt.

Tegenover de piek uit 2022 noteert de kolenoverslag nu een daling van 36%. De overslag van zand en grind groeit daarentegen met 7,4%, terwijl de volumes ijzererts, schroot en non-ferro ertsen dalen met respectievelijk 70%, 5% en 2%.

Fossiele brandstoffen

Het vloeibare bulksegment vertoont een daling van 2,9%. De overslag van vloeibare brandstoffen groeit met 8,7% dankzij een sterke groei van 42,7% in de overslag van diesel tegenover een daling in de overslag van benzine (-3,7%) en van nafta (-22,7%). Ook de overslag van LNG daalt (-6,7%). Hoewel de afvoer van chemicaliën toeneemt met 5,4%, zorgt een daling van de aanvoer (-18,3%)  voor een daling van de totale verslag van chemicaliën met 11,5%.

De roll-on/roll-off cijfers blijven ongeveer gelijk (-0,9%). De overslag van vervoermateriaal groeit met 8,9% dankzij de groei in de overslag van nieuwe auto’s (+12,6%) tot 2,67 miljoen stuks. Dit gebeurt met name in Zeebrugge. Naast vervoermateriaal werd er ook 7 miljoen ton niet-begeleide vracht (exclusief containers) op roroschepen behandeld (-1,4%). Het deel dat hiervan aan Ierland is gerelateerd neemt met 18,5% toe, terwijl de trafiek van en naar het Verenigd Koninkrijk daalt (-3,8%).

In de eerste negen maanden liepen 15.316 zeeschepen Port of Antwerp-Bruges aan, een daling van 3,5%. Zeebrugge zag 133 cruiseschepen, wat wijst op een recordjaar in dit segment. Op jaarbasis maken zee- en binnenvaartschepen ruim 300.000 bewegingen in de gecombineerde haven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Antwerpen ziet containeroverslag in eerste drie kwartalen 6,8% slinken | NT

Antwerpen ziet containeroverslag in eerste drie kwartalen 6,8% slinken

Totale overslag -6%

Na negen maanden noteert de haven van Antwerpen en Zeebrugge een totale goederenoverslag van 204,4 miljoen ton. Dat is een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag krimpt in de drie kwartalen met 6,8% in vergelijking met 2022.

Foto: Shutterstock

Port of Antwerp-Bruges schrijft de daling in het containervervoer toe aan de ‘nog steeds onstabiele geopolitieke en economische omstandigheden die wereldwijd zorgen voor een lagere vraag’. De containeroverslag noteert voor de eerste negen maanden van dit jaar een daling van 6,5% in ton en 6,8% in teu ten opzichte van die periode in 2022. De haven meldt geen exacte aantallen in teu. De overige goederenstromen vertonen een wisselend beeld. De cijfers in containeroverslag zijn vergelijkbaar met die van de haven van Rotterdam.

Minder staal en kolen

Conventioneel stukgoed neemt in drie kwartalen een duik van 18,6%, waarmee het overslagvolume weer in lijn komt met de cijfers van voor 2020. 2022 werd dan juist gekenmerkt door een post-covid opleving. Door een afname van de Europese staalproductie en een lagere vraag, daalt de overslag van staal met 17,6%, naar opgave van de haven is staal de belangrijkste goederengroep binnen het segment.

Het droge bulksegment daalt met 14,6%. De overslag van meststoffen, de grootste productgroep binnen droge bulk, daalt na negen maanden met 24,2%. Sinds de zomer toont deze groep echter wel een stijgende lijn, waarvan de haven verwacht dat deze ook in het laatste kwartaal aanhoudt.

Tegenover de piek uit 2022 noteert de kolenoverslag nu een daling van 36%. De overslag van zand en grind groeit daarentegen met 7,4%, terwijl de volumes ijzererts, schroot en non-ferro ertsen dalen met respectievelijk 70%, 5% en 2%.

Fossiele brandstoffen

Het vloeibare bulksegment vertoont een daling van 2,9%. De overslag van vloeibare brandstoffen groeit met 8,7% dankzij een sterke groei van 42,7% in de overslag van diesel tegenover een daling in de overslag van benzine (-3,7%) en van nafta (-22,7%). Ook de overslag van LNG daalt (-6,7%). Hoewel de afvoer van chemicaliën toeneemt met 5,4%, zorgt een daling van de aanvoer (-18,3%)  voor een daling van de totale verslag van chemicaliën met 11,5%.

De roll-on/roll-off cijfers blijven ongeveer gelijk (-0,9%). De overslag van vervoermateriaal groeit met 8,9% dankzij de groei in de overslag van nieuwe auto’s (+12,6%) tot 2,67 miljoen stuks. Dit gebeurt met name in Zeebrugge. Naast vervoermateriaal werd er ook 7 miljoen ton niet-begeleide vracht (exclusief containers) op roroschepen behandeld (-1,4%). Het deel dat hiervan aan Ierland is gerelateerd neemt met 18,5% toe, terwijl de trafiek van en naar het Verenigd Koninkrijk daalt (-3,8%).

In de eerste negen maanden liepen 15.316 zeeschepen Port of Antwerp-Bruges aan, een daling van 3,5%. Zeebrugge zag 133 cruiseschepen, wat wijst op een recordjaar in dit segment. Op jaarbasis maken zee- en binnenvaartschepen ruim 300.000 bewegingen in de gecombineerde haven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement