De havens van Zeebrugge en Tallinn hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij in een eerste fase een inventaris gemaakt zal worden van mogelijke projecten, capaciteiten en gezamenlijke acties. De Zeebrugse havenautoriteiten spreken van een interessante bestemming, gezien Tallinn zich profileert als gateway voor het Russische hinterland. Tallinn is vragende partij voor een shortsea-dienst naar één van de Vlaamse havens, zo bleek tijdens een recent bezoek van een Estse-delegatie aan Vla