Het concept maakt onderdeel uit van een langetermijnplan waarin NYK ruim baan geeft aan de nieuwste groene en digitale technologieën. Zo sluit het ontwerp van het ‘eco-schip’ aan op de inspanningen van de industrie om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 te halveren.

PCTC

De ‘NYK Super Eco Ship 2050’, die de vorm heeft van een 2050-uitvoering van een Pure Car/Truck Carrier (PCTC), is in samenwerking met het Monohakobi Technology Institute (MTI) en het Fins engineeringbedrijf Elomatic tot stand gekomen.

NYK meldt dat de stuwkracht die het schip nodig heeft met 70% is verminderd. Zo heeft de scheepsromp een heel geringe waterwrijving, is het gewicht ervan teruggebracht en zijn brandstofcellen voor elektrische voortstuwing geïnstalleerd.

In plaats van fossiele brandstoffen wordt het schip aangedreven door zonne-energie en waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Het effect van alle maatregelen is volgens NYK een reductie van CO2 met 100% en aldus is te spreken van een zero-emission vessel.