ILT: veel mis bij container carriers

Inspectie

Een overgrote meerderheid van de rederijen houdt zich niet aan de regels bij het sjorren van containers. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Redersvereniging KVNR zet ernstige vraagtekens bij het rapport.

Aanleiding voor de grootscheepse controle is de ramp met de ‘MSC Zoe’. Het grote containerschip verloor begin vorig jaar boven de Waddeneilanden 342 containers in de Noordzee, met enorme milieuschade tot gevolg.

Bij de controles door de ILT werden 69 schepen gecontroleerd in de Rotterdamse haven: 64 containerschepen en 5 multipurpose schepen. Uit de inspecties bleek dat er bij 46 van de 69 schepen (67%) overtredingen zijn vastgesteld in relatie tot het laden en vastzetten van containers en toe te passen sjormaterialen. In totaal werden er 87 tekortkomingen geconstateerd, wat neerkomt op 1,3 gebreken per schip dat in overtreding was.

De overtredingen verschillen volgens de inspectiedienst per schip van ‘niet ernstig’ tot ‘zeer ernstig’. Daarbij gaat het onder meer om kapotte en ontbrekende twistlocks, waarmee de containers met elkaar verbonden zijn. Bij twee van de gecontroleerde containerschepen was het gewicht per containerstapel hoger dan toegestaan.

Daarnaast was bij acht schepen de volgorde in de gestapelde containers niet in orde. De bemanning had te zware containers boven in de stapel gezet. Hierdoor is er een risico dat sjorringen en lager gestapelde containers kunnen bezwijken. Ook wordt de stabiliteit (GM) van het schip hierdoor beïnvloed.

Opvallend

In een begeleidende Kamerbrief noemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het ‘opvallend’ dat 36% van de gecontroleerde schepen de voorwaarden uit het Cargo Securing Manual (CSM), een verplicht wettelijk kader voor het veilig beladen en vastzetten van containers op zeeschepen, niet is nagekomen.

De inspecties van de ILT vonden al in maart vorig jaar plaats. De resultaten van het onderzoek werden donderdag plotseling door het ministerie naar buiten gebracht, nadat RTV Noord en Omrop Fryslân met succes de inspectierapporten hadden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De KVNR is kritisch op het onderzoek van de ILT. Zo is het het volgens de belangenorganisatie niet duidelijk welke schepen zijn geïnspecteerd. ‘De KVNR krijgt de indruk dat het vooral lijkt te gaan om de grotere containerschepen. Deze voeren veelal een andere vlag dan de Nederlandse vlag.’ Ook hamert de redersvereniging erop dat bij het laden van containers aan boord van het schip, de rederij en de bemanning van het schip veelal moeten vertrouwen op de aangeleverde ladingpapieren en op de door de verladers opgegeven gewichten van de containers.

Kritiek

‘Maar anders dan een eerder onderzoek in 2009 heeft de ILT nu niet onderzocht of de door verladers opgegeven geverifieerde gewichten daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid’, luidt de kritiek van de KVNR. ‘Ook is niet gekeken naar de manier waarop de lading door de verladers in de containers wordt (vast)gezet. Het rapport beperkt zich tot het sjorren van de containers aan boord.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

ILT: veel mis bij container carriers | NT

ILT: veel mis bij container carriers

Inspectie

Een overgrote meerderheid van de rederijen houdt zich niet aan de regels bij het sjorren van containers. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Redersvereniging KVNR zet ernstige vraagtekens bij het rapport.

Aanleiding voor de grootscheepse controle is de ramp met de ‘MSC Zoe’. Het grote containerschip verloor begin vorig jaar boven de Waddeneilanden 342 containers in de Noordzee, met enorme milieuschade tot gevolg.

Bij de controles door de ILT werden 69 schepen gecontroleerd in de Rotterdamse haven: 64 containerschepen en 5 multipurpose schepen. Uit de inspecties bleek dat er bij 46 van de 69 schepen (67%) overtredingen zijn vastgesteld in relatie tot het laden en vastzetten van containers en toe te passen sjormaterialen. In totaal werden er 87 tekortkomingen geconstateerd, wat neerkomt op 1,3 gebreken per schip dat in overtreding was.

De overtredingen verschillen volgens de inspectiedienst per schip van ‘niet ernstig’ tot ‘zeer ernstig’. Daarbij gaat het onder meer om kapotte en ontbrekende twistlocks, waarmee de containers met elkaar verbonden zijn. Bij twee van de gecontroleerde containerschepen was het gewicht per containerstapel hoger dan toegestaan.

Daarnaast was bij acht schepen de volgorde in de gestapelde containers niet in orde. De bemanning had te zware containers boven in de stapel gezet. Hierdoor is er een risico dat sjorringen en lager gestapelde containers kunnen bezwijken. Ook wordt de stabiliteit (GM) van het schip hierdoor beïnvloed.

Opvallend

In een begeleidende Kamerbrief noemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het ‘opvallend’ dat 36% van de gecontroleerde schepen de voorwaarden uit het Cargo Securing Manual (CSM), een verplicht wettelijk kader voor het veilig beladen en vastzetten van containers op zeeschepen, niet is nagekomen.

De inspecties van de ILT vonden al in maart vorig jaar plaats. De resultaten van het onderzoek werden donderdag plotseling door het ministerie naar buiten gebracht, nadat RTV Noord en Omrop Fryslân met succes de inspectierapporten hadden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De KVNR is kritisch op het onderzoek van de ILT. Zo is het het volgens de belangenorganisatie niet duidelijk welke schepen zijn geïnspecteerd. ‘De KVNR krijgt de indruk dat het vooral lijkt te gaan om de grotere containerschepen. Deze voeren veelal een andere vlag dan de Nederlandse vlag.’ Ook hamert de redersvereniging erop dat bij het laden van containers aan boord van het schip, de rederij en de bemanning van het schip veelal moeten vertrouwen op de aangeleverde ladingpapieren en op de door de verladers opgegeven gewichten van de containers.

Kritiek

‘Maar anders dan een eerder onderzoek in 2009 heeft de ILT nu niet onderzocht of de door verladers opgegeven geverifieerde gewichten daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid’, luidt de kritiek van de KVNR. ‘Ook is niet gekeken naar de manier waarop de lading door de verladers in de containers wordt (vast)gezet. Het rapport beperkt zich tot het sjorren van de containers aan boord.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement