De rechtbank in het Egyptische Ismailia zou afgelopen zondag uitspraak doen over de door SCA geclaimde schadeloosstelling, maar heeft ingestemd met uitstel tot 3 juli. De scheepseigenaar en de verzekeraar, de UK P&I Club, zeggen ‘de duidelijke wens’ te hebben uitgesproken om te komen tot ‘een definitieve en minnelijke oplossing die alle partijen tevreden stelt’.

Containers aan boord

Het voor Evergreen varende schip heeft zo’n 18.000 teu aan beladen containers aan boord en heeft nu bijna drie maanden vertraging opgelopen sinds de stranding in het kanaal op 23 maart. De schade voor verladers loopt zeker in de tientallen en mogelijk in de honderden miljoenen. Een deel van de bederfelijke lading moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd en veel tijdgebonden artikelen verliezen een fors deel van hun waarde.

Daar komt bij dat verladers, dan wel hun verzekeraars, moeten meebetalen aan de bergingskosten omdat de eigenaar van het schip, het Japanse Shoei Kisen Kaisha, averij grosse heeft ingeroepen. Wat daar precies onder valt en welk percentage van de ladingwaarde verladers moeten meebetalen, is onderwerp van juridische procedures.

Garantie afgeven

Zeker is dat ze een garantie zullen moeten afgeven dat die kosten vergoed zullen worden alvorens hun containers worden vrijgegeven. In vergelijkbare eerdere grote averij grosse-zaken nam een deel van de verladers hun verlies en haalden ze hun containers niet op. Dit speelt vooral in situaties waarin de lading niet is verzekerd.

Partijen hebben afgesproken dat de onderhandelingen vertrouwelijk blijven, zodat de precieze hoogte van de compensatie waarschijnlijk nooit openbaar zal worden. Zoals bekend eiste de Suez Canal Authority aanvankelijk ruim 900 miljoen dollar compensatie. Dat werd later verlaagd tot 550 miljoen, waarvan 200 miljoen contant betaalbaar bij vertrek van het schip en de rest in de vorm van garanties.

De rederij en de verzekeraar zwijgen in alle talen over bedragen die tot nu toe zijn geboden. SCA-voorzitter Osama Rabie heeft eind mei op de Egyptische staatstelevisie wel gezegd dat de rederij ‘slechts’ 150 miljoen dollar had geboden.

Werkelijke schade

Veel deskundigen stellen dat de werkelijke schade voor SCA beperkt is. De bergingskosten komen voor schip en lading en de schade aan de oever van het kanaal was gering. Ook is tijdens de zes dagen durende blokkade van het kanaal slechts een beperkt aantal schepen uitgeweken via de route om Kaap de Goede Hoop. Het verlies aan tolgeld is daardoor ook binnen de perken gebleven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement