Dat onderaanneming in het wegvervoer een belangrijk verschijnsel is, blijkt ook uit de hiermee behaalde omzet. Een derde deel van de omzet werd in 2012 behaald met ritten in opdracht van collega-vervoerders.

Vooral kleinere bedrijven zijn afhankelijk van opdrachten van andere wegvervoerders. Van de zelfstandigen zonder personeel in het wegvervoer reed 81% voor collega’s, waarmee ze 80% van hun omzet behaalden.

Maar ook bedrijven met meer dan vijftig voertuigen rijden regelmatig of incidenteel voor collega’s: 81%. Dat zorgde voor 13% van hun omzet.

Onderaanneming komt vooral voor in het internationaal wegtransport. Hier rijdt 86% van de bedrijven met enige regelmaat voor collega’s. Daarmee werd 41% van de omzet behaald.