PostNL boekte bij de pakketdivisie in de Benelux vorig jaar een winstgroei van 1 miljoen euro. ‘Dit was het gevolg van een volumegroei van 11 miljoen euro en werd deels tenietgedaan door een negatief prijs/mix-effect van 7 miljoen euro’, aldus het bedrijf in een toelichting op de cijfers over 2019. ‘Dit kwam vooral door een verschuiving richting producten met een lagere marge in het segment internationale pakketten.’

Desondanks boekte de pakketdivisie van PostNL in zijn geheel een onderliggende bedrijfsresultaat over 2019 van 122 miljoen euro. Dat was een fractie hoger dan het jaar ervoor, toen de teller op 121 miljoen bleef steken. De winst voor rente en belastingen (ebit) daalde wel licht, van 121 naar 120 miljoen euro.

In het vierde kwartaal was er een onderliggend bedrijfsresultaat van 41 miljoen euro. Dat was een stijging van 14% ten opzichte van de 36 miljoen van een jaar eerder. De ebit was in het vierde kwartaal hetzelfde als het bedrijfsresultaat.

Omzet

De jaaromzet van de pakketactiviteiten kwam vorig jaar uit op 1,672 miljard euro. Dat was 7,5% meer dan de 1,555 miljard van het jaar ervoor. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam de pakketomzet met 7,2% toe, van 439 naar 471 miljoen euro. De volumeontwikkeling was de belangrijkste aanjager van de omzetstijging, meldt het bedrijf.

PostNL bezorgde vorig jaar in totaal 283 miljoen pakketten. Dat was 12,4% meer dan het jaar ervoor. Ondanks het stevige groeicijfer was dit beneden verwachting. In het vierde kwartaal van vorig jaar was het volume bij de pakketactiviteiten 10% hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Ook dat was lager dan verwacht.

Een vertraging van de marktgroei is de belangrijkste oorzaak, denkt PostNL. Vooral de verkopen in mode en elektronica namen minder hard toe. ‘Het streven is om bij de pakketten de balans tussen volumegroei, winstgevendheid en cashflow verder te verbeteren’, meldt topvrouw Herna Verhagen.

Prijsbeleid

Belangrijke pijler om winstgevender te worden met de pakketactiviteiten, is een aangepast prijsbeleid. PostNL ziet een stijging van het aantal grote pakketten. Hierop wil het bedrijf zijn prijsbeleid aanpassen, mede omdat dit deelsegment een onevenredige hoeveelheid sorteer- en bezorgcapaciteit vergt.

PostNL zegt het niet letterlijk, maar het lijkt er dus op dat de tarieven in dit deelsegment omhoog gaan. Daarnaast wil het bedrijf de druk tijdens piekperiodes verminderen, door wisselende prijzen gedurende het jaar.

Ook maakt het postbedrijf bekend dat het een sorteercentrum wil openen dat specifiek is bedoeld voor het verwerken van kleine pakketten, die maximaal de grootte van een schoenendoos hebben. Dit zogeheten small parcel sorting centre (spsc) moet volledig operationeel zijn in 2021. Het moet de kosten per pakket drukken en de capaciteit vergroten.

Postmarkt

Tegenover het stijgende volume bij pakketten staat al jaren een daling bij de postactiviteiten. Ondanks de verdere krimp van het volume in die markt, wist PostNL zijn totale omzet vorig jaar licht te verhogen. Dat kwam door de groei bij de pakketbezorging. De totale opbrengsten van het bedrijf groeiden van 2,772 miljard euro in 2018 tot 2,844 miljard vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat ging omlaag, vooral als gevolg van kosten in verband met de overname van postrivaal Sandd. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat van PostNL kwam over heel 2019 uit op 176 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 188 miljoen.

Voor 2020 gaat het bedrijf uit van een toename van de onderliggende bedrijfsresultaten. Zo komt volgens PostNL dit jaar de onderliggende winst op vergelijkbare basis naar verwachting uit tussen de 145 en 165 miljoen euro. Ook is de verwachting dat er binnen een tot twee jaar weer dividend aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd.

Veranderingen

PostNL telde vorig jaar zo’n 130 miljoen euro neer voor het inlijven van Sandd. Hierdoor denkt de onderneming te kunnen garanderen dat ook in de toekomst overal in Nederland nog een postbezorger langs de deuren gaat. Verhagen verwacht dat de eerste synergievoordelen van de deal zich in de loop van dit jaar uitbetalen.

Met het inlijven van zijn rivaal is het bedrijf allerminst klaar met het doorvoeren van veranderingen op de postmarkt. Volgens Verhagen blijft de hoeveelheid te bezorgen post de komende jaren waarschijnlijk teruglopen. Om dat op te vangen, zal het bedrijf doorlopend veranderingen moeten doorvoeren in de manier van werken. Ook verwacht ze op termijn minder postbezorgers nodig te hebben.

Grotere routes

Een voorbeeld van een verandering is dat postbezorgers komende zomer in meer gebieden in Nederland met grotere routes gaan werken. PostNL zet elektrische bakfietsen in om de langere ritten behapbaar te houden voor het personeel. Precieze inschattingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende jaren kan Verhagen nog niet geven. Volgens haar vinden veranderingen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop plaats.

De komende tijd verwacht het postbedrijf overigens nog nieuwe mensen aan te nemen. Het gaat om bezorgers die eerst voor Sandd werkten via franchisebedrijven. Voor hen was begin deze maand, bij het rondkomen van de postfusie, nog geen oplossing gevonden.

Dat kwam volgens PostNL doordat de franchisebedrijven een collectieve regeling wilden. Het postbedrijf is inmiddels met de betreffende mensen zelf in gesprek en sommigen van hen zijn al aan de slag gegaan bij PostNL.

Onderdelen afstoten

PostNL is bezig om activiteiten af te stoten. Zo rondde het bedrijf vorig jaar de verkoop af van het Duitse Postcon. Tevens is bekend geworden dat een deal is gesloten voor de verkoop van de Italiaanse dochter Nexive. Daardoor denkt het postbedrijf zich de komende tijd nog beter op zijn kernonderdelen in Nederland en België te kunnen richten.

Nexive is de tweede speler in de Italiaanse postmarkt en stond al langer in de etalage. PostNL draagt 80% van de activiteiten over aan het Duitse Mutares. Het Nederlandse postbedrijf zal een aandeel van 20% verkrijgen in een nieuwe entiteit waaronder Nexive nu komt te vallen. Er is geen verkoopsom naar buiten gebracht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement