Werkgevers en werknemers uit het wegtransport overleggen al geruime rijd over de voorwaarden voor een nieuwe cao. Tot dusver heeft dit nog nauwelijks iets opgeleverd. Vooral de looneisen liggen ver uit elkaar. Werkgevers zijn bereid tot een verhoging van driemaal 2,5%, met daarbovenop een hogere waardering van de vakantiedagen. Dit laatste zou volgens de werkgevers een extra verhoging van 2,5% betekenen.

De bonden vinden dit echter veel te laag. Onderhandelaar Tjitze van Rijssel van vakbond CNV geeft aan dat de inflatie in het afgelopen jaar al 2,6% was. Met een verhoging van 2,5% gaat het reële loon van chauffeurs er op achteruit in plaats van vooruit, is zijn redenering. De bond wil daarom dat de werkgevers akkoord gaan met een verhoging van 5%.

Coronavirus

Na de vorige onderhandelingsronde op 17 februari dreigden de werknemersorganisaties al met acties. De bonden wilden de nieuwe onderhandelingsronde van donderdag nog afwachten, maar nu deze niets heeft opgeleverd, willen ze alsnog actie voeren.

Echter, tot concrete acties gaat het op korte termijn waarschijnlijk niet komen. Gezien de uitbraak van het coronavirus zou bijvoorbeeld een massale demonstratie geen goed idee zijn, denkt Van Rijssel. Maar in afwachting van de ontwikkelingen omtrent het virus, gaan de voorbereidingen voor de acties wel door.

Timeout

Transporteursorganisatie TLN zit namens de werkgevers aan de onderhandelingstafel. De belangenorganisatie heeft donderdag om een timeout van twee maanden gevraagd voor de cao-onderhandelingen. Bij vervoerders is op dit moment dusdanig veel onzekerheid over de toekomst, dat ze liever geen langdurige afspraken aangaan.

Tot wanneer deze timeout precies zou moeten duren, kan TLN-onderhandelaar Paul Wouters op dit moment nog niet zeggen. Dit hangt volgens hem af van hoe het virus zich ontwikkelt de komende tijd.

FNV-onderhandelaar Willem Dijkhuizen is niet gelukkig met het voorstel van de werkgevers voor een onderhandelingspauze.  ‘Probleem is dat er sinds 1 januari 2020 al geen cao meer is, want toen verliep de vorige. We bespreken de ontstane situatie op 21 maart met onze subsectorraad.’ Ook CNV meldt in overleg te gaan met de kaderleden over de nu ontstane situatie.