Naar verwachting installeert De Klerk uit Werkendam, gespecialiseerd in waterbouw en staalconstructies, dit jaar de nieuwe palen in het Calandkanaal.

Boeien en palen

Sinds 2014 steeg de overslag op palen en boeien in de Rotterdamse haven van 16 miljoen tot naar 20 miljoen ton in 2019.

In 2015 zijn de boeienspannen in het Calandkanaal vervangen door palensets. In het ontwerp is toen al rekening gehouden om, indien nodig, een extra palenset (Palen 81) toe te kunnen voegen aan het totaal. Daarnaast krijgen Palen 82 en Palen 84 extra afmeerpalen (dolphins).

Bunkeren

De palensets in het Calandkanaal zijn onderdeel van de in totaal 29 ligplaatsen aan boeien en palen in de haven van Rotterdam. Hiermee worden faciliteiten geboden voor boord-boordoverslag, ook wel ship-to-ship transfers (STS). De ligplaatsen zijn een toevoeging op de overslag-mogelijkheden bij de terminals en een alternatief voor STS op open zee.

Naast boord-boordoverslag worden de ligplaatsen ook gebruikt om te bunkeren en voor reparaties en schoonmaakwerkzaamheden.