Eerder dit jaar dienden het havenbedrijf en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een aanvraag in bij de Europese Commissie voor extra containercapaciteit in Antwerpen. De Europese lidstaten hebben deze aanvraag inmiddels goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de Antwerpse haven in totaal over een extra containercapaciteit van 7,2 miljoen teu kan gaan beschikken.

Containers

De ruim 10 miljoen euro wordt gestopt in het zogenaamde project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) waardoor studies kunnen worden gedaan naar de uitwerkingsfase van extra containercapaciteit. De focus ligt volgens het havenbedrijf niet alleen op uitbreiding, maar ook op het ‘optimaliseren van het gebruik van gronden binnen het bestaande havengebied’.

Daarbij richt het project zich op de modal shift waarbij het transport van goederen steeds meer via binnenvaart en spoor gebeurt. Dit reduceert volgens het havenbedrijf emissies en optimaliseert de connectie met het achterland.

Omdat het containersegment de grootste groeier is van alle goederenstromen in de haven van Antwerpen is volgens het havenbedrijf extra capaciteit ‘onontbeerlijk om de verwachte groei op te vangen en haar positie als kernknooppunt in een wereldwijd netwerk te bestendigen’.

Het Havenbedrijf Antwerpen ziet voor zichzelf een pioniersrol in de vergroening van de containersector. Zo wil het havenbedrijf terminals met een lage CO2-voetafdruk en hoge productiviteit. Dankzij emissiearme behandelingstechnieken, walstroom, circulaire bouwtechnieken en een striktere regelgeving wil de havenbeheerder emissies van schepen en terminals in de haven beperken.

Stikstof

In mei berichtte deze krant nog dat de uitbreiding van de Antwerpse haven op losse schroeven staat. De auditeur van de Raad van State had toen geadviseerd om het voorkeursbesluit voor extra containercapaciteit in Antwerpen te vernietigen. Er zouden te weinig garanties zijn dat de uitbreiding geen negatieve invloed heeft op natuurgebieden door stikstofdeposities, zo liet het havenbedrijf weten.

Het arrest zelf volgt nog, maar normaliter wordt hierbij het advies zwaar meegewogen. De Raad van State liet in een reactie weten dat de zaak nog niet vastgesteld is voor behandeling ter zitting en dat de vaststelling normaliter voor het najaar zal zijn. In hoeverre het arrest invloed zal hebben op de uitbreidingsplannen is nog onduidelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding