Volgens de Rotterdamse ondernemersvereniging gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 op deze manier niet halen. Voorzitter Victor van der Chijs zegt in een reactie op de Kamerbrief van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) van vorige week dat het haven- en industriegebied ‘geen stikstofruimte krijt om de energietransitie mogelijk te maken’.

Hij wijst erop dat het havencomplex Rotterdam-Moerdijk ruim 20% van de te behalen nationale CO2-reductie (49% minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990, red.) ‘voor zijn rekening neemt’. ‘Dit stikstofbeleid leidt tot vertraging van voorgenomen verduurzamingsinvesteringen en mogelijk zelfs tot verplaatsing van projecten naar het buitenland’, aldus de Deltalinqs-voorzitter.

Geen extra ruimte

Volgens hem is de voorgestelde aanpak te vaag en complexer dan Brussel voorschrijft. Hij constateert dat er geen extra stikstofruimte voor de industrie komt, ondanks de toezegging in het coalitieakkoord van eind vorig jaar dat er ‘een integrale benadering als basis voor een ruimere vergunningverlening’ zou komen.

Volgens Deltalinqs komen daarmee 35 projecten, die een CO2-reductie van tien miljoen ton per per jaar kunnen opleveren, in het gedrang. ‘Vertraging en verplaatsing van projecten raakt het economisch belang van Rotterdam als grootste haven van Europa, en daarmee ook de Nederlandse en zelfs Europese economie’, aldus de belangenvereniging. 

Deltalinqs is bepaald niet de enige organisatie met kritiek op de stikstofplannen van de twee ministers. De Tweede Kamer reageerde zeer gereserveerd; zowel oppositie- als coalitiepartijen  hebben grote zorgen over de voorgestelde aanpak.

Het kabinet wil Nederland van het slot halen met een stikstoffonds van 25 miljard euro. Daarmee moet een ’transitie’ worden ingezet om de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen. Dat moet via een ’gebiedsgerichte aanpak’, een taak die op het bord van de provincies wordt gelegd. Die hebben tot juli de tijd om daar plannen voor in te dienen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement