Dat blijkt uit de cijfers over de eerste drie kwartalen, die het Havenbedrijf Rotterdam bekend heeft gemaakt.

De overslag van containers nam af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland, schrijft het havenbedrijf in een toelichting. Het gaat in de eerste negen maanden om een daling met 8,6% in gewicht en 4,4% teu’s. De afgelopen jaren was ongeveer 8% van het containerverkeer gerelateerd aan Rusland. Het verschil tussen tonnen en teu’s komt doordat verhoudingsgewijs meer lege containers hun weg via Rotterdam vonden.

Het volume kolen nam juist toe (+24,8%), vooral omdat er meer kolen gestookt worden in elektriciteitscentrales. Ook de import van lng kende een zeer sterke groei (+73,8%). Er wordt onder andere uit de VS veel meer lng aangevoerd ter vervanging van Russisch aardgas dat in het verleden per pijpleiding naar Noordwest-Europa kwam.

Drastisch veranderd

Onder de streep werd in de eerste negen maanden van 2022 vrijwel dezelfde hoeveelheid goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven als vorig jaar: 351 miljoen ton (+0,3%). Allard Castelein, ceo Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het totale overslagvolume suggereert dat de haven gewoon doordraait, maar de grote veranderingen bij met name lng en kolen laten zien dat het energielandschap drastisch is veranderd.’

De hoge energieprijzen maken volgens Castelein dat vooral de energie-intensieve chemische industrie het zwaar heeft. ‘Een snellere energietransitie maakt ons op lange termijn minder afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Op korte termijn moeten we de voor onze samenleving zo belangrijke chemische industrie zien te behouden.’

De overslag van ijzererts en schroot daalde fors (-17,9%) evenals die van agribulk (-14,8). Het eerste is het gevolg van de afzwakkende economie, het tweede vooral het resultaat van de omvang van de oogsten in verschillende delen van de wereld. Ook spelen hoge energieprijzen bij de verwerking van agribulk een rol. Overig massagoed, o.a. grondstoffen en bouwmaterialen, nam ook fors toe (+22,6%). In totaal is 2,9% meer droog massagoed overgeslagen.

Nat massagoed liet in totaal een toename zien van 3,9%. Weliswaar daalde het volume minerale olieproducten (-13,1%), vooral als gevolg van de verminderde aanvoer van stookolie uit Rusland. De andere goederen namen toe. Zo werd er meer ruwe olie (+5,4%) en meer overig nat massagoed (+18,4%) overgeslagen. Alle categorieën binnen overig nat groeiden: chemie, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen.

Vrachttarieven gedaald

Hoewel de containerlogistiek nog steeds geplaagd wordt door verstoringen als gevolg van niet op schema arriverende schepen en een hoge bezettingsgraad van de terminals, leidt de daling van het volume er wel toe dat de problemen in de logistiek langzaamaan kleiner worden. Ook zijn de vrachttarieven aanzienlijk gedaald.

De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de inflatie en het verslechterde economische klimaat maken de macro-economische vooruitzichten niet rooskleurig. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht niettemin dat het overslagvolume over heel 2022 op ongeveer hetzelfde niveau uitkomt als dat van vorig jaar. Gelet op de zeer uitdagende omstandigheden in vrijwel alle sectoren zou dat een goede prestatie van het Rotterdamse bedrijfsleven zijn, schrijft het Havenbedrijf in een toelichting.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement