De International Maritime Organization (IMO) komt in april bijeen om zijn ‘initiële strategie’ voor de vermindering van broeikasgassen door de scheepvaart op te stellen. De VN-organisatie staat onder hevige druk om dan ambitieuze en concrete reductiedoelstellingen overeen te komen.

‘De Raad van de EU benadrukt het belang van snelle en doelmatige maatregelen van de IMO om ervoor te zorgen dat de internationale scheepvaart zijn eerlijke deel bijdraagt aan het gevecht tegen klimaatverandering’, leest een publieke verklaring. ‘Dit moet onderbouwd worden met een adequate emissie reductiedoelstelling die in lijn is met de temperatuurdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.’

In Brussel is men geïrriteerd over het trage tempo waarin de scheepvaartsector klimaatactie onderneemt. Eerder dwong de Commissie al een snelle invoering van de internationale zwavelcap per 2020 af, die de IMO mogelijk wilde uitstellen tot 2025.

Ten grondslag aan de ergernis ligt het feit dat de lucht- en scheepvaart grotendeels buiten het Klimaatverdrag van Parijs zijn gebleven en in plaats daarvan hun eigen plannen mochten opstellen. De luchtvaartorganisatie ICAO heeft inmiddels zo’n klimaatplan opgesteld, maar de scheepvaart nog niet. Vooralsnog is er alleen een ‘roadmap’ gepresenteerd die voorziet in een ‘initiële strategie’ in 2018 en een uiteindelijke strategie in 2021, die twee jaar later per 2023 in zou gaan. Dat is acht jaar nadat de Verenigde Naties het Klimaatakkoord van Parijs overeenkwamen.

Secretaris-generaal Martin Dorsman van de Europese redersorganisatie ECSA noemde de kritiek eerder overigens onterecht. ‘De vier grote brancheorganisaties ICS, BIMCO, Intertanko en Intercargo hebben zelf een voorstel ingediend bij de IMO waarin staat dat de sector niet meer boven het CO2-niveau van 2008 uitkomt. Dat is ambitieuzer dan COP21, dat nog tot 2023 ruimte geeft voor groei’, zei hij in zijn afscheidsinterview als directeur van de Nederlandse redersvereniging KVNR eind oktober vorig jaar.

Hij wees er op dat het doel van de sector is om in 2050 50% schoner te zijn per tonkilometer en de totale uitstoot met een nog te bepalen percentage naar beneden te brengen. ‘De KVNR pleit voor een absolute reductie van 50%. Dat is een stuk ambitieuzer dan het Klimaatakkoord van ICAO. Dat is echt boterzacht. Zij stréven naar een reductie van 20% en toch krijgen zij wel positieve pers.’

Het volledige interview met Martin Dorsman is hier terug te lezen. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement