Japan diende begin november al een officiële klacht in bij de WTO. Volgens Tokio is de Zuid-Koreaanse staatssteun in strijd met internationale handelsverdragen en kunnen de maatregelen ernstige gevolgen hebben voor scheepsbouwers wereldwijd, die toch al kampen met een lage orderintake. De Japanse overheid wil daarom dat de WTO een consultatie met Zuid-Korea op touw zet om de maatregelen te bespreken.

Geen klacht

De EU steunt dat verzoek, blijkt uit een brief die het op 20 november bij de WTO heeft ingediend. Er is vanuit Brussel geen officiële klacht ingediend, maar het bestuursorgaan heeft de WTO verzocht om in de consultaties met Zuid-Korea te worden opgenomen.

‘De Europese Unie merkt op dat het verzoek (van Japan, red.) verband houdt met een aantal vermeende export- en lokale subsidies die door Korea direct, ofwel via publieke of private instellingen, aan de Koreaanse scheepsbouwers en hun klanten beschikbaar wordt gesteld’, leest de verklaring.

Handelsbelang

Daaraan voegt de EU toe dat zijn lidstaten grote fabrikanten en exporteurs van schepen en scheepsapparatuur zijn. Europese werven zijn samen goed voor een productiewaarde van 41 miljard euro en 225.000 arbeidsplaatsen. De maritieme toeleveranciers voegen daar met een marktaandeel van maar liefst 52% nog eens 71 miljard euro en 340.000 banen aan toe.

’De maatregelen waarnaar in de consultatie wordt verwezen, kunnen een aanzienlijke impact op de prijs van schepen inclusief scheepsmotoren en andere maritieme apparatuur hebben. Tevens kunnen ze handelsstromen voor deze producten beïnvloeden’, schrijft de EU, dat zegt dat daarom een substantieel handelsbelang in deze discussie te hebben.