Door de bouw van veel nieuwe containerschepen neemt de containervloot volgend jaar ongeveer even hard toe als dit jaar (met 5 miljoen teu, oftewel een kleine 8%), terwijl daar een veel bescheidenere groei van de wereldhandel tegenover staat. In het lopende jaar blijft de volumegroei volgens de Bimco waarschijnlijk hangen tussen de 0% en de 1%, volgend jaar zullen de volumes zich naar verwachting herstellen met tussen de 3,5% en 4,5%. Dat zou ‘een geringe verbetering’ zijn, aldus de redersvereniging.

In de dagelijkse praktijk wijkt de toename van beschikbare containercapaciteit volgend jaar wel behoorlijk af van dit jaar, volgens de Bimco-cijfers. Door uiteenlopende factoren, waaronder een afnemende congestie en het hanteren van lagere vaarsnelheden, neemt de te vullen capaciteit in het lopende jaar nog harder toe – met 10,9% – dan de vlootgroei, terwijl dat volgend jaar juist aanzienlijk minder hard zal zijn (2,8%).

Door met factoren zoals de vaarsnelheid te spelen, hebben rederijen in theorie kans om de capaciteit zodanig te beïnvloeden dat ze hun tarieven wat kunnen verhogen, maar behoudens wat seizoens-schommelingen in de vraag ziet de Bimco dit in de praktijk toch moeilijk worden voor de rederijen als gevolg van de ’toestroom’ van nieuwbouwschepen. Hoewel de containerreders zelf met hun volle verstand hun handtekening hebben gezet onder al die bestellingen van nieuwe containerschepen, stelt de redersvereniging in haar rapportage nu, dat het forse capaciteitsoverschot dat daardoor wordt gecreëerd ‘de markt blijft teisteren’.

Tankervaart

Met een veel optimistischer gemoed koersen de tankerrederijen af op het jaar 2024. Zij hebben geen sterk uitdijende vloot – het aanbod olietankers daalt volgend jaar zelfs licht, met 0,6%, dat van producttankers groeit licht met 0,3% – terwijl de olieconsumptie en dus de vraag naar scheepsruimte juist sterk toeneemt. Vooral China slurpt zowel dit jaar als in 2024 recordhoeveelheden olie. Tegelijkertijd zit de grootste groei van het olieaanbod in Amerika en is de toename van nieuwe raffinagecapaciteit het grootst in Azië, met als gevolg dat de vaarafstanden groter worden en er dus nog meer werk aan de winkel is voor de tankervaart. ‘Markten die al sterk zijn, worden in 2024 naar verwachting nog sterker’, zo hangt de Bimco alvast de vlag uit voor de tankerrederijen.

De derde sector die door de redersvereniging onder de loep is genomen, de droge bulkvaart, blinkt momenteel vooral uit in stabiliteit. Vraag en aanbod stijgen in deze markt volgend jaar naar verwachting beide met tussen de 1% en 2%. ‘De vrachttarieven van 2024 zouden rond het niveau van 2023 kunnen blijven’, zo belooft de Bimco de droge bulkreders.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement