Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week heeft gepubliceerd. De stijging komt volledig op het conto van het tweede kwartaal. Daarin steeg het aantal gedwongen bedrijfseindes van 17 naar 24, waaronder het einde van Gebr. Rokx Transport uit Etten-Leur. In het eerste kwartaal bleef de teller op 21 staan, precies evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.

In het tweede kwartaal was vooral de maand april slecht, met tien faillissementen. Ook de maand mei was niet best, met negen gevallen van bankroet. In juni waren de cijfers minder slecht, toen gingen er ‘slechts’ vijf bedrijven op de fles.

Kostenstijging

Veel vervoerders kampen met oplopende kosten, vooral door stijgende brandstofprijzen en toenemende loonkosten voor personeel. Vele ervaren dat het moeilijk is om deze kosten volledig door te berekenen in de tarieven. Sommige bedrijven zien wel stijgende volumes, maar daar staat lang niet altijd meer marge tegenover.

Zo worstelden bijvoorbeeld de Limburgse transporteurs Claessens en Peter Hendriks Horst al geruime tijd met hun winstgevendheid, voordat ze in het eerste kwartaal van 2019 een faillissement aanvroegen. Eerstgenoemde wist korte tijd later onderdak te vinden bij Vos Transport uit Deventer. Ook in de maand juli hebben al enkele faillissementen plaatsgevonden. Grootste naam is 2W Logistiek, met zo’n tachtig personeelsleden.

Crisisjaren

Om op basis van de recente cijfers te spreken van een aanstaande recessie, lijkt voorbarig. Weliswaar is sprake van een stijging van het aantal gefailleerden, maar de situatie is nog lang niet zo slecht als toen de financiële crisis zo’n tien jaar geleden losbarstte. Veel bedrijven konden het hoofd niet boven water houden en legden het loodje.

Zo gingen in de eerste helft van 2010 bijvoorbeeld meer dan honderd wegtransporteurs op de fles en lag een jaar later het aantal faillissementen ook aanmerkelijk hoger dan in de eerste helft van dit jaar. Ook recenter, bijvoorbeeld in de jaren 2015 en 2016, lag het aantal bankroetgevallen behoorlijk hoger. In die jaren gingen respectievelijk 70 en 51 bedrijven failliet.

Koeriers

Niet alleen het wegvervoer zag een toename, ook bij koeriersbedrijven was sprake van meer faillissementen. In de eerste zes maanden van dit jaar gingen zestien koeriers op de fles. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog dertien.

Het wegvervoer en de koerierssector sluiten redelijk aan bij de landelijke trend. Gemeten over alle sectoren samen was in de eerste zes maanden van dit jaar ook een stijging te zien in het aantal bedrijven dat failliet ging. Tussen begin januari en eind juni moesten 1913 ondernemingen noodgedwongen stoppen met hun activiteiten, inclusief natuurlijke personen met een eenmanszaak. Dat waren er 1802 in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen in andere vervoerssectoren, zoals spoor, binnenvaart en luchtvracht is zodanig klein dat een trend moeilijk te ontdekken is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement