Volgens transportvakbond ATVV-BTB zouden chauffeurs en logistieke medewerkers die in deze coronatijden nog aan het werk zijn, een extra vergoeding moeten krijgen bovenop hun loon. Dit omdat ze moeten werken in moeilijke omstandigheden, terwijl ze wel essentieel werk doen, bijvoorbeeld het bevoorraden van ziekenhuizen en supermarkten.

Overleg leverde niets op

Maandag heeft de bond hierover overleg gevoerd met transporteursverenigingen Febetra, TLV en UPTR. Dit liep echter op niets uit. De werkgeversvertegenwoordigers vinden dat een extra premie voor medewerkers niet haalbaar is, nu ze te kampen hebben met dalende omzetten en onzekerheid over de toekomst.

Dit was tegen het zere been van de bonden, die schande spreken van de houding van de transporteursorganisaties. Ze noemen het een klap in het gezicht van het personeel en wijzen erop dat sommige vervoerders wel degelijk bereid zouden zijn een extra premie aan hun werknemers te betalen, ‘omdat ze beseffen aan welke risico’s de chauffeurs en logistiekers worden blootgesteld’.

30% minder vrachtverkeer

De drie transportverenigingen stuurden een gezamenlijke mededeling waarin ze hun standpunt toelichten. ‘Zelfs in de periode waarin veel burgers aan het hamsteren sloegen, was er volgens Viapass (dat de tolheffing in België voor zijn rekening neemt, red.) 30% minder vrachtverkeer. Het stilvallen van vele sectoren en de sluiting van de meeste winkels zal dit percentage alleen maar hebben aangewakkerd en naar een dramatisch hoog cijfer gebracht hebben.’ Daar komt volgens hen nog bij dat trucks nu meer lege kilometers moeten maken, waardoor vaak met verlies gereden moet worden.

Ook wijzen de belangenbehartigers op het feit dat transportbedrijven extra kosten maken. Dan gaat het onder meer om uitgaven voor de veiligheid van medewerkers, het doorbetalen van personeelsleden die afwezig zijn en het betalen van overuren.

Een ander probleem is dat veel opdrachtgevers hun facturen pas later betalen en dat transportbedrijven relatief weinig steun krijgen van de overheid. Daarom zagen de drie verenigingen geen andere keuze dan het verzoek voor een extra vergoeding met ‘nee’ te beantwoorden.

Oneerlijke concurrentie

ATVV-BTB wil nu per bedrijf in overleg gaan over de coronapremie voor medewerkers. De bond benadrukt dat dit oneerlijke concurrentie in de hand werkt, maar dat dit de schuld van de werkgevers is.

Ook zijn ze verbaasd dat er werkgevers zijn die hun Belgische medewerkers ‘op tijdelijke werkloosheid zetten’, maar ondertussen wel buitenlandse chauffeurs via buitenlandse dochterbedrijven laten werken. Deze, vaak Oost-Europese chauffeurs rijden ritten die ook door Belgische chauffeurs zouden kunnen worden gedaan, aldus de bond.

Bij de inzet van deze buitenlandse truckbestuurders zou ook het afstand houden aan de laars worden gelapt, zei de transportvakbond vorige week al. Daar werd met de vinger gewezen naar het bedrijf Van de Poel uit Herenthout.

‘Dit bedrijf verplicht zijn buitenlandse chauffeurs een document te tekenen waarmee ze onbetaalde vakantie nemen of hun overeenkomst in onderling akkoord stopzetten’, aldus vakbondsvoorzitter Frank Moreels. ‘Toen een twintigtal Roemeense chauffeurs weigerde te tekenen, werden zij gedwongen hun badge en sleutels af te geven en daarna aan hun lot overgelaten.’

Van de Poel ontkent

Wim Van de Poel, coo van het geviseerde bedrijf, ontkent de aantijgingen. ‘Alle chauffeurs in onze dienst, zij het van Belgische, Franse of Roemeense nationaliteit, hebben een wettelijk adres in België of in Frankrijk en een arbeidscontract bij ons.’