Hoe ziet de strategie van Volkswagen eruit om die klimaatdoelen ook daadwerkelijk te bereiken?

Allereerst is daar een praktisch element van het optimaliseren van de bestaande logistieke keten. Ik ben bijvoorbeeld iemand die vaak in een container kijkt om te zien hoe goed die gevuld is. Het gaat hier dus om de vraag, of wij onze bestaande capaciteit verstandig gebruiken?

En? Hoe luidt het antwoord?

We kunnen vaststellen dat daar nog ruimte is voor verbetering. Een tweede element zijn natuurlijk de alternatieven voor het wegvervoer, en dan kom je al heel snel bij het spoorvervoer uit.  Daar zetten wij nu al zwaar op in, maar ook daar is nog meer potentieel aanwezig. Dat is dan tegelijkertijd een economische  kwestie. We moeten er allemaal voor vechten, ook de DB Cargo moet met een aanvullend dienstenpakket komen.

Wat heeft Volkswagen dan precies nodig om meer volume naar het spoor over te kunnen hevelen?

Wij hebben hoog productieve multimodale transportoplossingen nodig. Probleem daarbij is het snijpunt tussen rail- en wegvervoer. Technisch gezien heb je daar een breuk in het logistieke proces, en dat kost tijd en geld. We hebben behoefte aan top-techniek om zeker te stellen dat we nauwelijks productiviteit inleveren. Verder hebben wij gehele treinstellen nodig die gecombineerd dagelijks onderweg zijn. Daarmee bedoel ik dat wij complete treinen met onderdelen en voertuigen willen delen met meerdere autofabrikanten, of in combinatie met toeleveranciers. Of zelfs met andere industrietakken. Alleen zo kunnen we dagelijkse complete treinen laten rijden voor de soms geringe volumes van afzonderlijke ladingaanbieders.

U kijkt in de toekomst, maar zijn er ook nu al projecten tussen Volkswagen en DB Cargo om de logistiek groener te krijgen?

Begin volgend jaar maken wij bij ons railgoederenvervoer met DB Cargo alleen nog maar gebruik van groene stroom. En wat nog veel belangrijker is: wij zullen het aandeel van ons autovervoer op de rail vanaf dit jaar tot 2022 verhogen van 53% naar 60%. Dat is per jaar een besparing van 50.000 truckritten in Europa. Daarmee worden de CO2-emissies al flink teruggebracht.

Hoe zit het met de autoschepen? Welke rol spelen die in de milieuplannen van Volkswagen?

Vergeleken met andere transportmodaliteiten transporteren wij maar weinig materiaal en voertuigen over zee, maar het gaat wel om lange afstanden die daardoor een duidelijk grotere impact hebben. Het gaat dan om 40% van de transportgerelateerde CO2-uitstoot bij ons. Wij varen intussen al met een autoschip op lng tussen Europa en Noord- en Midden Amerika. En een tweede volgt spoedig. Lng is natuurlijk niet CO2-neutraal, maar vergeleken met stookolie ligt de uitstoot wel 25% lager. Ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxide, is bij lng aanzienlijk minder. Lng biedt ons straks bovendien de mogelijkheid om op synthetisch gas, sng, over te schakelen. In de inzet van sng zie ik voor veel sectoren in de scheepvaart een grote toekomst. Het grootste aandeel in de CO2-uitstoot komt echter voor rekening van het wegvervoer, met 50%. Wat dat betreft bieden bijvoorbeeld elektrisch aangedreven trucks perspectief. Ook synthetische brandstoffen houden wij in de gaten. In dit soort brandstoffen en energieopwekking zie ik over het algemeen de sleutel tot het uiteindelijk succes in de energietransitie.

Moet een schonere logistiek ook via aanvullende regelgeving worden afgedwongen?

Ik verwacht het wel, als wij de doelen van het klimaatverdrag van Parijs willen halen. Zie bijvoorbeeld de prijs van 25 euro voor een ton CO2 die er volgend jaar in Duitsland in de emissiehandel voor het transport komt.

Heeft de huidige coronacrisis nog een positief effect op het terugbrengen van de CO2-emissies in de transportsector?

Ik zie eerlijk gezegd niet het verband tussen die twee. Ik denk wel dat door de lockdowns de kwaliteit van digitale oplossingen in de logistiek sterk zal verbeteren. Zo kunnen we nog preciezer doorlooptijden nagaan en zien welke materialen waar en hoe onderweg zijn. Daardoor kunnen we nog sneller en efficiënter onze transportcapaciteit benutten en het milieu minder belasten.

U zei eerder kortere logistieke ketens te verwachten voor de toekomst. Blijft u daar bij?

Logistiek wordt duurder door de energietransitie, overheidsmaatregelen en nieuwe technieken. Het is dan ook logisch dat wij de distributieketen verkleinen uit kostenoverwegingen. Dat zie ik nu al gebeuren.